< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ** דחייה בשל מזג האוויר ** ערב עיון: הרומן בעת הניאוליברלית: היסטוריה חדשה לספרות הישראלית והפלסטינית (כפיר כהן לוסטיג) [ון ליר / ירושלים] 9.1.20 ** האירוע נדחה בשל מזג האוויר הסוער **

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9123001/

האירוע נדחה בשל מזג האוויר הסוער

הרומן בעת הניאוליברלית: היסטוריה חדשה לספרות הישראלית והפלסטינית

ערב דיון עם צאת ספרו של כפיר כהן לוסטיג

Makers of Worlds, Readers of Signs – Israeli and Palestinian Literature of the Global Contemporary. Foreword by Fredric Jameson (Verso)

יו"ר: פרופ' חנה סוקר-שווגר

משתתפים: פרופ' גלילי שחר, ד"ר ח'אלד פוראני, פרופ' לואיז בית לחם, מגיב: ד"ר כפיר כהן לוסטיג

ספרו של כפיר כהן לוסטיג מציע היסטוריה חדשה של הספרות הישראלית והפלסטינית משנות הארבעים של המאה הקודמת ועד ימינו. ספרות זו נקראת בהקשר של התפתחות הקפיטליזם העולמי ובהשוואה להיסטוריה של הרומן המערב אירופי. זהו הספר הראשון מסוגו המציע להבין את השינויים בכתיבה הספרותית ואת משמעותה הפוליטית ביחס לתהליכי הגלובליזציה והניאוליברליזם העוברים על החברה הישראלית והפלסטינית. הספר חושב מחדש על קטגוריות מרכזיות בתיאוריה הפוסט-קולוניאלית, בתיאוריה הפוסט-סטרוקטורלית ובתיאוריות של ספרות עולם, ומציע תיאוריה חלופית להבנת הרומן כצורת מחשבה פוליטית בפריפריה הגלובלית. תיאוריה זו מבוססת על שתים-עשרה קריאות חדשות ברומנים ישראליים ופלסטיניים שנכתבו במהלך שמונים השנה האחרונות.

האירוע יתקיים בין 18:30-21:00

האירוע יתקיים ב-13.2.20. ראו כאן: https://www.hum-il.com/message/0012622/

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה