< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // *** נדחה למועד אחר // ערב עיון: הרומן בעת הניאוליברלית: היסטוריה חדשה לספרות הישראלית והפלסטינית (כפיר כהן לוסטיג) [ון ליר / ירושלים] 13.2.20 // מבוטל ***

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0012622/

Makers of Worlds, Readers of Signs Israeli and Palestinian Literature of the Global Contemporary Foreword by Fredric Jameson (Verso

האירוע נדחה ואנו מתנצלים, עמכם הסליחה

הרומן בעת הניאוליברלית: היסטוריה חדשה לספרות הישראלית והפלסטינית

ערב דיון עם צאת ספרו של כפיר כהן לוסטיג

Makers of Worlds, Readers of Signs – Israeli and Palestinian Literature of the Global Contemporary. Foreword by Fredric Jameson (Verso)

יו"ר: פרופ' חנה סוקר-שווגר

משתתפים: פרופ' גלילי שחר, ד"ר ח'אלד פוראני, ד"ר חמוטל צמיר, מגיב: ד"ר כפיר כהן לוסטיג

ספרו של כפיר כהן לוסטיג מציע היסטוריה חדשה של הספרות הישראלית והפלסטינית משנות הארבעים של המאה הקודמת ועד ימינו. ספרות זו נקראת בהקשר של התפתחות הקפיטליזם העולמי ובהשוואה להיסטוריה של הרומן המערב אירופי. זהו הספר הראשון מסוגו המציע להבין את השינויים בכתיבה הספרותית ואת משמעותה הפוליטית ביחס לתהליכי הגלובליזציה והניאוליברליזם העוברים על החברה הישראלית והפלסטינית. הספר חושב מחדש על קטגוריות מרכזיות בתיאוריה הפוסט-קולוניאלית, בתיאוריה הפוסט-סטרוקטורלית ובתיאוריות של ספרות עולם, ומציע תיאוריה חלופית להבנת הרומן כצורת מחשבה פוליטית בפריפריה הגלובלית. תיאוריה זו מבוססת על קריאות חדשות בשנים-עשר רומנים ישראליים ופלסטיניים שנכתבו במהלך שמונים השנים האחרונות.

האירוע יתקיים בין 18:30-21:00

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה