< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: איזו מתודה לאיזה מדע? בין הקרטזיאניזם להגות הרפורמציה (עדי אפעל) [אונ תל אביב] 21.12.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9122123/

הציבור מוזמן להרצאתה של עדי אפעל במסגרת סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, ביום ב, 23.12.2019, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב.

 

כותרת ההרצאה:

איזו מתודה לאיזה מדע? בין הקרטזיאניזם להגות הרפורמציה

 

תקציר:

ההרצאה תציג בקווים כלליים את תולדות מושג המתודה בפרק שהתקדם מהגות הרנסאנס במאה ה-16 אל המחשבה הקרטזיאנית של המאה ה-17. אנו נוטים לזהות את דקארט עם מסתו "מאמר על המתודה" שפורסמה בערך באמצע ההתפתחות של הגותו, ב-1637. אך נשאלת השאלה מאין שאב דקארט את המוטיבציה להעניק תשומת לב לשאלת המתודה בכלל, והאם יש לראות את דקארט כמייסד הדיון בנושא המתודה. התשובה שאני מציעה לשתי שאלות אלו היא כי "המאמר על המתודה" צריך להיחשב כמסכם, ולא כמייסד או כממציא של תקופה בהיסטוריה של הרעיונות. הוא צריך להיחשב כמסכם של הפילוסופיה של הרנסאנס, ובמיוחד זו של המאה ה-16 שהושפעה באופן העמוק ביותר מן ההגחה הפתאומית של הגות הרפורמציה. הגחה פתאומית זו העמידה גם את האפשרות להביט מחדש בלוגיקה הסכולסטית ולהציע לה אלטרנטיבות. אציג כמה תפיסות בנות המאה ה-16 של מושג המתודה, נבדוק באילו מדעים הייתה המתודה לנושא מרכזי של דיון, וננסה להגדיר איזה עיבוד עבר מושג המתודה על שולחן עבודתו של דקארט.

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה