< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: הלאומנית, האוניברסליסטית, הגלוקליסטית: מה מגלה הדיון על מקומה של העברית באקדמיה? (לין חלוזין-דברת) [אונ תל אביב] 28.10.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9102701/

הציבור מוזמן להרצאתה של לין חלוזין-דברת שתפתח את סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות לשנת תש"פ, בתאריך 28.10.2019, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב.

כותרת ההרצאה:
הלאומנית, האוניברסליסטית, הגלוקליסטית: מה מגלה הדיון על מקומה של העברית באקדמיה?

תקציר:
בדצמבר 2018 פרצה שערורייה אקדמית את גבולות מגדל השן: האוניברסיטה העברית, כך פורסם, קיבלה החלטה ללמד לימודים מתקדמים בשפה האנגלית. בדיון הציבורי הסתמנו שלוש אידיאולוגיות נבחנות: הלאומנית גרסה כי האוניברסיטה מסתלקת מהמפעל הציוני ובוגדת בערכי הלאום; האוניברסליסטית קראה בשם הקידמה המדעית להשתלבות בשוק הגלובלי של המחקר וההוראה; ואילו הגלוקליסטית, בהשראת התנועה לגלובליזציה אחרת, תבעה ממערכת ההשכלה הגבוהה הגנה על השפות המקומיות, עברית וערבית, ופיתוח מחקר מקומי לטובת בני ובנות המקום. מאז שנות ה-1990 עוברת האקדמיה בישראל ובעולם תמורות מרחיקות לכת המשנות את פניה ללא הכר. שלוש העמדות האלה מבטאות, כך אטען, לא רק אסטרטגיות שונות להתמודדות עם תמורות אלה, אלא גם שלוש פרשנויות נבדלות של היחסים המצויים והרצויים בין שפה, מדע, ציבור ולאומיות במציאות גלובלית. פערים דומים המשתקפים במחקר מבהירים את הנחיצות במחקר חדש על המציאות הקונקרטית של העברית באקדמיה, מימיה הראשונים לפני קום המדינה ועד היום.

האירוע יתחיל בשעה 18:00

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה