< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: רבי משה חפץ: מדע תיאולוגיה וספקנות במפנה המאות הי"ז והי"ח (אהוביה גורן) [תל אביב] 10.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060606/

From the Black Variant to Newtonium: Dmitrii Mendeleev's Periodic System of Chemical Elements (Michael Gordin)

הציבור מוזמן להרצאתו של אהוביה גורן במסגרת סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות, ביום ב, 10.6.2019, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב.

כותרת ההרצאה:
רבי משה חפץ: מדע תיאולוגיה וספקנות במפנה המאות הי"ז והי"ח.

תקציר:
ההרצאה תעסוק בדמותו והגותו של המלומד היהודי-ונציאני רבי משה חפץ (1664-1712), ותדון באמצעותה באופייה של התקבלותם של רעיונות המהפכה המדעית בספרות הרבנית של העת החדשה המוקדמת. חפץ היה החכם היהודי הראשון שביקש להפנים אל תוך פרשנות התנ"ך אטומיזם פיזיקלי, תוך דחייה מפורשת ומודעת של מקורותיה הקלאסיים של הפילוסופיה היהודית שבבסיסה עמדו עקרונות אריסטוטליים ואפלטוניים. ההרצאה תציג את פולמוסו של חפץ עם קודמיו ואת מקורות ההשראה הפילוסופיים של הגותו האטומיסטית והספקנית, ומשם תפנה לבחינה מחודשת של תזה מקובלת לפיה הפנמה של רעיונות מדעיים אל ההגות היהודית התאפשרה מן הבחינה האפיסטמולוגית רק בעקבות הפרדתם מן התיאולוגיה. מקרה המבחן של חפץ והחיבורים עליהם השפיע מזמין עיון מחודש בסוגיה זו שראשיתו יוצע בהרצאה .

 

https://drive.google.com/file/d/1PTMeGRsIPujKQ6KVkVm2Pkg6ESOeYQN9/view

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה