< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // חתימה על עצומה: דורשים הסכם קיבוצי לסגל האקדמי הזוטר

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/90506999/

שלום לכולכם,

הסגל האקדמי הזוטר של אוניברסיטת תל אביב שובת מזה כשבוע, בעקבות חוסר ההסכמה של האוניברסיטה להגיע להסכם העסקה חדש.

אנחנו קהילת אוניברסיטת תל אביב, מרצים מכל הדרגות, סטודנטים ועובדי אוניברסיטה קוראים מכאן: ההסכם הקיבוצי של הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, המונה כ-5,000 אישה ואיש, פקע בשנת 2014. למרות מאמצים שהושקעו במהלך השנתיים האחרונות, ולאחר שהנהלת האוניברסיטה חזרה בה מהסכמות קודמות, נאלץ ארגון הסגל האקדמי הזוטר לצאת לשביתה. אנחנו מבקשים להביע דאגה עמוקה מעצם העובדה, שזהו השבוע השני בו לא מתנהל כל משא ומתן, ונשקפת סכנה לעצם קיומו של הסמסטר השני. קהילת האוניברסיטה מונה את כלל עובדיה, לדרגותיהם השונות, וכשותפים לקהילה האנושית והאקדמית הזו, אנחנו קוראים לחידוש משא ומתן מיידי ואינטנסיבי ולהשגת הסכם קיבוצי ראוי לאוניברסיטה ולעובדיה.

לחתימה על העצומה – לחצו כאן

מה אנחנו דורשים?

הדרישה הראשונה והמרכזית שלנו היא הסכם מנוסח וחתום! אחרי חצי שנה של מריחות וסחבת במו"מ אנחנו דורשים מההנהלה שתשב למו"מ מרתוני ונסגור את ההסכם! מאז שהודענו על כוונתנו לשבות עברו שלושה שבועות! התירוץ לפיו אין זמן – עבר זמנו.

הדרישות שלנו להנהלה לא השתנו מחודש מאי 2018 :

תוספת שכר

אנחנו דורשים עכשיו ומיד העלאת שכר בגובה 10.5% לכל חברי הסגל האקדמי הזוטר ו-17.5% למסטרנטים (שמשתכרים פחות משכר מינימום), כי ההסכם הקיבוצי שלנו פקע ב-2014, ומאז ועד היום לא היו העלאות שכר (שקיבלו כבר כל עובדי המגזר הציבורי וחברי הסגל האקדמי הבכיר והמנהלי באוניברסיטה) .

הודעה מוקדמת

אנחנו דורשים הודעה מוקדמת על כל שינוי באופן ובהיקף העסקה בשנת הלימודים העוקבת לא יאוחר מה-31 במאי בכל שנה.

לרשימת הדרישות המלאות ולחתימה על העצומה – לחצו כאן

מפרסם ההודעה
מערכת רשת מדעי הרוח והחברה. לעשיית מנוי לרשת, לחצו כאן - https://goo.gl/wqRmyg
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה