< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // פנייה לקהילה האקדמית: דעתך חשוב לנו! שאלון על מעורבות מוסדית בקביעת ציונים בקורסים (בשער - קהילה אקדמית למען החברה בישראל)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2092202/

בקו החם שאנחנו מפעילים (https://www.bashaar.org.il/hot-line/) חוזר ועולה נושא המעורבות המוסדית בקביעת ציונים בקורסים, נושא שבמהותו נמצא בליבת החופש האקדמי של המרצה.

כדי ללמוד על התופעה והיקפה אנחנו רוצים ליצור קבוצה סגורה שבה ניתן יהיה לשתף ולחלוק מהניסיון האישי שלך ולקיים דיון פתוח וכן.
נרצה לשמוע את דעתך בנושא.
זה קישור לטופס קצר (5 שאלות בלבד) – נשמח אם באפשרותך להקדיש 2 דקות מזמנך למילויו: https://forms.gle/fzkrVDWCFUyAUFhp7

תודה רבה!
פרופ' יהודית גל-עזר | מובילת יוזמת "עומדים בשער"

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה