< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // פנייה לקהילה האקדמית: חיפוש רעיונות וכלים להתמודדות עם מצב החירום ושיקום החברה והמדינה [מרכז נאמן & מינרבה שלטון החוק & מרכז הידע למצבי חירום]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3111110/

שלום,

מוסד שמואל נאמן מקצה משאבים מיוחדים למאמצי ניהול מצב החירום ושיקום החברה והמדינה. ביחד עם מרכז הידע והמחקר הלאומי בנושא חירום (אונ׳ חיפה) ומרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון (אונ׳ חיפה), פועל המוסד כדי לסייע לגופים ממשלתיים בשלושה רבדים: תמיכה בניהול מצב חירום מתמשך, שיקום הנגב המערבי, סיוע בהיערכות לניהול מצבי קיצון עתידיים.

כמו כן מעמיד המוסד תשתיות תקשוב ואיסוף מידע, ארגון מפגשים, עריכה והוצאה לאור, לצוותי עבודה שיפעלו להגנה על תשתיות רגישות למצב חירום מתמשך (דמוקרטיה, חינוך, בטחון קהילתי ואישי, הייטק), ולטיפוח המרקם העדין שמחבר בין החברה הערבית והיהודית בחברה הישראלית בכלל ובאקדמיה בפרט.

חוקרים המעוניינים לתרום לפעילות מוזמנים לשלוח פניה ובה הסבר קצרצר (פסקה אחת) המתאר את מהות התרומה (רעיון, כלים) אל: info@neaman.org.il

בברכה,

שמעון מרום

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה