< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: בין נפש לחברה - בין הטיפולי לפוליטי [תל אביב] 24.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8121516/

הציבור מוזמן ליום עיון לכבוד ז'וזה ברונר לרגל צאתו לגמלאות, בנושא "בין נפש לחברה: בין הטיפולי לפוליטי". יום העיון יתקיים ביום ב, 24.12.2018, בבניין גילמן, חדר 496.

תוכנית יום העיון:

13:00 – 15:10 יו״ר יוסי שורץ (מכון כהן)

ברכות:
ליאו קורי: דיקאן הפקולטה למדעי הרוח
שאול קציר: ראש המכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע״ש כהן

דברי פתיחה: גליה פלוטקין עמרמי (אוניברסיטת בן גוריון)

ענר גוברין (אוניברסיטת בר אילן): על טבעו הכפול של המוסר: קפריזיות ויציבות בשיפוטי טוב ורע
גליה פלוטקין עמרמי (אוניברסיטת בן גוריון): תרבויות הטראומה וחמקמקות של הפוליטי: לכתוב את ולכתוב על
אורנה אופיר (אוניברסיטת ניו יורק): Schizophrenia – the End of a Diagnosis

15:10 – 15:40 – הפסקת קפה

15:40 – 17:30 יו״ר סנאית גיסיס (מכון כהן)
מיכל רז (אוניברסיטת פנסילבניה): השיח הטיפולי כאמצעי של פוליטיזציה במדיניות רווחת הילד: ארה”ב, 1970-1985
סדנרין דז'יאן (מכון כהן): משיח מקצועי לרב שיח תרבותי: השפעתם של קולות מחאה על שיח בריאות הנפש בארה"ב בראי השתנותם של "מושגי ריפוי" בין השנים 1970-2010
גל קכמן (מכון כהן): להיות מדוכא בארה״ב- על השתנות ההמשגה הפסיכואנליטית האמריקאית של המושג דיכאון

17:30 – 18:00 – הפסקת קפה

18:00 – מושב במסגרת סמינר המחקר של מכון כהן, יו"ר שאול קציר (מכון כהן)
דניאל שטרסברג (אוניברסיטת ציריך): We Tell You What You Really Want: A History of False Consciousness
19:20 – ז'וזה ברונר (מכון כהן): דברי סיום

https://drive.google.com/file/d/1DgStjuodBkg2A2MCfeMZ9Dg3Nbn8Xiew/view

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 496
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה