< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // פנייה: "חוקרים זוכרים" - חוקרים בני ובנות "הדור השני" לניצולי שואה.

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8121106/

שלום לכולם,

לצורך מחקר שאנו מבצעים בשם "חוקרים זוכרים" על בני ה"דור השני" לשואה שפנו לעסוק בתחום המחקר, אשמח עם בני ובנות ה"דור השני" שעוסקים במחקר מדעי (בכל התחומים – מדעי הרוח, יהדות, חברה, טבע, משפטים, חי, רפואה, מדוייקים, וכו) באקדמיה או בכל מסגרת אחרת יפנו אלי למייל baumelj@gmail.com. השתתפות בפרויקט כולל בשלב זה מילוי שאלון קצר העוסק בקשר שלך לנושא השואה. תחום המחקר שלכם לא חייב להיות קשור כלל לנושא השואה!! אנו מחפשים "חוקרים" בכלל.

בתודה מראש ובברכה,

פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, ראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר, אוניברסיטת בר-אילן

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה