< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: הבדל ללא גבול: התיאולוגיה הפוליטית של מנדלסון (יובל קרמניצר) [תל אביב] 3.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8120103/

הציבור מוזמן להרצאתו של יובל קרמניצר במסגרת הסמינר המחלקתי של מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, בתאריך 3.12.2019, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב.

כותרת ההרצאה:

הבדל ללא גבול: התיאולוגיה הפוליטית של מנדלסון

תקציר:

ירושלים למנדלסון הוא ספר שנקרא על פי רוב בהקשר של הגות יהודית. מרבית קוראיו מבקשים ללמוד מתוכו על יחסה של הדת לתבונה, ועל טיבה ואופיה של היהדות. ואולם דווקא בחלק ״הכללי״ של הספר ניתן למצוא תיאוריה ייחודית ורבת עניין לגבי מקורות הסדר הפוליטי והחוק, וכוחה של הדת. בליבה של תיאוריה זו, אבקש להראות, פיתוח חשוב של מושג חמקמק בתולדות המחשבה הפוליטית: החוק הלא כתוב. בהרצאה אעמוד על עיקרי הרעיונות הפוליטיים הגלומים בירושלים, ואראה כיצד הם מתפתחים מתוך ביקורתו של מנדלסון על ההמשגה של היחס שבין הפוליטיקה והדת כיחס בין שתי ישויות שביניהן נמתח גבול, וכניסיון לשרטט דגם חלופי למודל שגור זה של ההבדל בין התיאולוגי והפוליטי.

https://drive.google.com/file/d/1wCYwwShxWsn_VOzvv7cIiorzuSTUIOOZ/view

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה