< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מדע, פילולוגיה, וזהויות תרבותיות מתחרות בסין של המאה ה-18 (אורי סלע) [תל אביב] 26.11.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8112024/

הציבור מוזמן להרצאתו של אורי סלע במסגרת סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, בתאריך 26.11.2018, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב.

כותרת ההרצאה: מדע, פילולוגיה, וזהויות תרבותיות מתחרות בסין של המאה ה-18

תקציר ההרצאה:
הסינים לא המתינו להפסד צבאי צורב לצבאות מערביים באמצע המאה ה-19 בכדי להתחיל ולהתעניין במדע ככלל ובמדע מערבי בפרט. העניין הסיני במתמטיקה ובאסטרונומיה מערביים, למשל, הלך וגבר במהלך תקופת שושלת צ’ינג המנצ’ואית (1644-1911). במהלך המאה ה-18 מלומדים סיניים הדגישו יותר ויותר את חשיבות המדעים המערביים, והקדישו זמן ומאמצים להבנת אותן תורות מדעיות. הרצאה זו תעסוק במניעים של המלומדים הללו לעיסוק במדע, בעיקר המערבי; בקונטקסט הפוליטי והחברתי של חקר זה; ובחיבורים שבין מדע, פילולוגיה וזהות תרבותית באותה עת.

https://drive.google.com/file/d/19Pqw88NnTpqvn5lQutGyqdJk3khdpI7N/view

Message publisher
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
Full address
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added