< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: התמודדות עם אסונות מתגלגלים [חיפה] 29.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8102529/

מקרי חירום בחברה המודרנית עלולים להתפתח לאסונות רחבי היקף והשלכות, בשל אפקט הדומינו: רעידת אדמה עלולה לגרום שריפות ומגיפות, ואסונות טבע יכולים להתפתח למשברים חברתיים, כאשר בשל מבנה הכלכלה המודרנית, השלכות המשבר יכולות להחריף את אי- היציבות השלטונית.
מקרי אסון רבים כגון הצונמי ביפן 2011, ההתפרצות הוולקנית באיסלנד ב- 2010 וסופות והוריקנים בארה"ב, היוו בסיס למחקרים אמפיריים. ההקשרים בין המערכות מהווים קרקע פורה לפיתוח תאוריות ושיטות מחקר – הן בתחום המודלים וחקר המערכות התומכות בהתמודדות עם אתגרי המשבר, והן במסגרת פיתוח שיטות מחקר וגישות לזיהוי, אבחנה וטיפול מתאים.

הארוע בחסות מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי אסון יחד עם פרוייקט dim2sea יתקיים בטכניון. הסדנא הבינלאומית תיערך ביום רביעי, 28.11.2018 והיא פתוחה לקהל החוקרים והעוסקים בתחום. הכנס ביום חמישי 29.11.18 פתוח לקהל הרחב.

http://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/events-heb/2-uncategorised/103-2018-10-23-09-37-58

מפרסם ההודעה
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il Dr. Michal Ben Gal Research coordinator Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions minervaxtremelaw.haifa.ac.il
כתובת מלאה
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה