מוסד: הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

Einsteins Palm
ב-1924 נפתחה הכיתה הראשונה בטכניון, שמנתה 16 תלמידים, ובכך יצאה לדרך האוניברסיטה הראשונה בארץ ישראל. המבנה הראשון שכן במקום שיהפוך לימים לשכונת הדר בחיפה. המים נשאבו מבאר שנחפרה במקום במיוחד לצורכי הטכניון.

לקראת הפתיחה התקיים ויכוח קשה בנוגע לשפת הלימוד בטכניון: רבים חשבו שההוראה צריכה להתקיים בגרמנית בגלל מיעוטם של מרצים דוברי עברית, ספרי לימוד בעברית ומונחים מקצועיים בעברית. ההחלטה על הוראה בגרמנית עוררה גל של התנגדות ומחאות ביישוב הצעיר בארץ, והמאבק הוביל לשינוי ההחלטה ולקביעתה של העברית כשפת ההוראה בטכניון. אירוע זה נחשב לשיאה של מלחמת השפות שהתרחשה אז ביישוב העברי, ותוצאותיו קבעו את העברית כשפתו הבלעדית של היישוב.

הודעות שייכות