< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס: הכינוס הארצי ה-4 לשימור מורשת התרבות בישראל [באר שבע] 20.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8101817/

הכינוס הארצי לשימור מורשת התרבות נוסד ב-2010 על מנת לקדם את שיח השימור בישראל, לחשוף את העשייה ואת החידושים בתחומי השימור בארץ ובעולם, לשתף בידע ובניסיון הנרכש וליצור הזדמנות להידוק שיתופי פעולה בתחום שימור מורשת התרבות בארץ. כמו כן, הכינוס נועד להגביר את המודעות לנושא שימור מורשת התרבות על גווניה בקרב הציבור הרחב ובקרב הקהילה המקצועית והאקדמית וליצור תשתית לפרסום מדעי ומקצועי בנושאי השימור בשפה העברית. השנה, יציגו בכינוס מיטב המומחים והחוקרים, בתכנית עשירה המשלבת בנוסף למושבים ולשולחנות העגולים הרצאות אורח, סיורים ואירוע סיום. הנושאים כוללים נופי מורשת, שימור ומורשת בעולם הדיגיטלי, חקר מורשת התרבות, כלכלה, פוליטיקה ושימור המורשת, מורשת הלכה למעשה, מורשת האדריכלות הברוטליסטית, ועוד.

https://04heritilconf.wixsite.com/20nov2018

מפרסם ההודעה
ענבל בן-אשר גיטלר inbalbag@gmail.com Inbal Ben-Asher Gitler, Ph.D. Senior Lecturer, Sapir Academic College Adjunct Lecturer, Ben-Gurion University of the Negev
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שד' בן-גוריון, באר שבע, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה