אירוע // כנס: תרבות חומרית בקרב יהודי אשכנז בימי הביניים [ירושלים] 7-8.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8101001/

Considering Things: Jewish Material Culture in Context The research group

Beyond the Elite: Jewish Daily Life in Medieval Europe
is pleased to invite you to

"Considering Things: Jewish Material Culture in Context"
November 7th-8th, 2018
Room 3001, Mandel Institute of Jewish Studies (Rabin Building)
Mount Scopus Campus, Jerusalem

Wednesday, November 7th
18:00
Greetings
Elisheva Baumgarten (Hebrew University of Jerusalem)
Eyal Levinson (Hebrew University of Jerusalem)
18:15-19:15 Session 1: Devotional Objects
Chair: Miri Fenton (Hebrew University of Jerusalem)
Paola Tartakoff (Rutgers University)
Christian Devotional Objects and Spaces in Narratives
about Late Medieval Jewish Martyrdom: Methodological
Considerations
19:15 Reception

Thursday, November 8th
9:00-10:00 Session 2: Clothing and Food
Chair: Nureet Dermer (Hebrew University of Jerusalem)
Sarah-Grace Heller (Ohio State University)
The Clothing Experience of Bourgeois and menuz gens
in French Towns in the Long 13th Century
10:30-12:00 Chair: Andreas Lehnertz (Hebrew University of Jerusalem)
Elisheva Baumgarten (Hebrew University of Jerusalem)
Black and White Clothing: Internal and External Messages
in Medieval Jewish Communities
David Shyovitz (Northwestern University)
‘Some Jews said this Fish was a Jewish Fish’: Animality
and Materiality in a Medieval Interreligious Encounter
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Session 3: Archeology and Everyday Life
Chair: Aviya Doron (Hebrew University of Jerusalem)
Tanya Potthoff (MiQua, Cologne)
Findings from Chesspits and Debris – Traces of Everyday
Life in the Medieval Jewish Quarter of Cologne
15:00-15:30 Concluding Discussion led by Eyal Levinson

The conference is open to the public. For further information please contact: [email protected]

https://beyond-the-elite.huji.ac.il/event/conference-considering-things-jewish-material-culture-context

מפרסם ההודעה
עדי נמיה-כהן [email protected]
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, בניין מדעי היהדות ע"ש יצחק רבין, חדר 3001
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה