אירוע // כנס: תרבות חומרית בקרב יהודי אשכנז בימי הביניים [ירושלים] 7-8.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8101001/

Considering Things: Jewish Material Culture in Context The research group

Beyond the Elite: Jewish Daily Life in Medieval Europe
is pleased to invite you to

"Considering Things: Jewish Material Culture in Context"
November 7th-8th, 2018
Room 3001, Mandel Institute of Jewish Studies (Rabin Building)
Mount Scopus Campus, Jerusalem

Wednesday, November 7th
18:00
Greetings
Elisheva Baumgarten (Hebrew University of Jerusalem)
Eyal Levinson (Hebrew University of Jerusalem)
18:15-19:15 Session 1: Devotional Objects
Chair: Miri Fenton (Hebrew University of Jerusalem)
Paola Tartakoff (Rutgers University)
Christian Devotional Objects and Spaces in Narratives
about Late Medieval Jewish Martyrdom: Methodological
Considerations
19:15 Reception

Thursday, November 8th
9:00-10:00 Session 2: Clothing and Food
Chair: Nureet Dermer (Hebrew University of Jerusalem)
Sarah-Grace Heller (Ohio State University)
The Clothing Experience of Bourgeois and menuz gens
in French Towns in the Long 13th Century
10:30-12:00 Chair: Andreas Lehnertz (Hebrew University of Jerusalem)
Elisheva Baumgarten (Hebrew University of Jerusalem)
Black and White Clothing: Internal and External Messages
in Medieval Jewish Communities
David Shyovitz (Northwestern University)
‘Some Jews said this Fish was a Jewish Fish’: Animality
and Materiality in a Medieval Interreligious Encounter
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Session 3: Archeology and Everyday Life
Chair: Aviya Doron (Hebrew University of Jerusalem)
Tanya Potthoff (MiQua, Cologne)
Findings from Chesspits and Debris – Traces of Everyday
Life in the Medieval Jewish Quarter of Cologne
15:00-15:30 Concluding Discussion led by Eyal Levinson

The conference is open to the public. For further information please contact: beyondtheelite@mail.huji.ac.il

https://beyond-the-elite.huji.ac.il/event/conference-considering-things-jewish-material-culture-context

מפרסם ההודעה
עדי נמיה-כהן ynca2712@gmail.com
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, בניין מדעי היהדות ע"ש יצחק רבין, חדר 3001
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה