מוסד: קבוצת מחקר: "מעבר לאליטה: חיי יומיום יהודיים באירופה בימי הביניים" של האיחוד האירופי [האוניברסיטה העברית]