< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מודעות עשירה מול מודעות דלילה - דוגמה להשקה בין קוגניציה ופילוסופיה (זוהר ברונפמן) 15.10.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8100601/

הציבור מוזמן להרצאה הראשונה לשנת תשע"ט של סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב.

ההרצאה תתקיים ביום ב, 15.10.2018, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב.

פרטי ההרצאה:
זוהר ברונפמן – מודעות עשירה מול מודעות דלילה: דוגמה להשקה בין קוגניציה ופילוסופיה
תקציר:
השאלה האם המודעות היא עשירה נמצאת תחת מחלוקת סוערת בספרות הפילוסופית והפסיכולוגית. המחנה התומך במודעות דלילה טוען כי תפיסה מודעת מוגבלת על-ידי גישה קוגניטיבית וכי היא ממוצה על-ידי דיווח. מנגד, התומכים במודעות עשירה טוענים כי מודעות (פנומנלית) מכילה יותר מידע ממה שניתן לדווח אודותיו. הבעיה המרכזית המתעוררת בניסיון לחקור את הסוגיה היא שהבסיס לנתונים אמפיריים אודות מודעות הוא דיווחים בגוף ראשון, ואלו בתורם, מתבססים על גישה קוגניטיבית. אני אציג מחקר עדכני שמנסה לעקוף בעיה זו, על-ידי הדגמה כי מספר פריטים ויזואליים נחווים באופן מודע, חרף היותם לא נגישים קוגניטיבית.

https://drive.google.com/file/d/1WNw9eFTbMUzMiw_A0pMGzdDS4dVKjrzx/view

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה