< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // הכנס השנתי השביעי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [תל אביב 16.12.18] דדליין להרשמה=7.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8100502/

הכנס השנתי השביעי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית מתארח לראשונה באוניברסיטת תל אביב, על ידי הפקולטה למשפטים ובית הספר לכלכלה. בכנס יציגו חוקרים מהארץ ומהעולם מחקרים בנושא היסטוריה כלכלית. המרצה המרכזית היא פרופ' נעמי למורו מאוניברסיטת ייל. יהיה מושב מיוחד בנושא כלכלת ישראל בעקבות פרסום ספרו של יוסף זעירא בנושא זה. המושב מוקדש לזיכרו של פרופ' נחום גרוס שנפטר השנה. ההרצאות יהיו בעברית, למעט שתיים שכותרתן היא באנגלית.

https://sites.google.com/site/nhaisrael/program2018.pdf?attredirects=0

מפרסם ההודעה
דרור גולדברג מזכיר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית secretary@eha-israel.org
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב יפו, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה