קול קורא // הכנס השנתי השביעי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [תל אביב 12/18] דדליין=31.7.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8070405/

האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית תקיים את הכנס השנתי השביעי ביום ראשון, 16.12.18, באוניברסיטת תל אביב. בכנס תוצגנה עבודות בהיסטוריה כלכלית ועסקית, מקומית וגלובלית, בכל התקופות.
חוקרים וחוקרות מכל תחום ידע מישראל או מחו"ל, המעוניינים/ות להציג את מחקרם/ן בכנס, מוזמנים/ות לשלוח תקציר (עד 250 מילים) של עבודות שטרם פורסמו וטרם התקבלו לפרסום, בעברית או באנגלית, לא יאוחר מ-31 ביולי 2018 לכתובת secretary@eha-israel.org . ניתן לשלוח, בנוסף, גם טיוטה של המאמר (אם יש). תשובות תימסרנה למציעים/ות עד ה-1 בספטמבר.
תינתן עדיפות למציעים/ות שלא הציגו בכנס השנתי הקודם.
ההרצאות תתקיימנה בעברית או באנגלית.

חברי הועדה האקדמית של הכנס הם:
– פרופ' יואל מוקיר, המחלקות לכלכלה והיסטוריה, אוניברסיטת נורת'ווסטרן, וביה"ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב (יו"ר)
– פרופ' רון חריס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב (מארגן מקומי)
– פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
– ד"ר אלי קוק, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה
– ד"ר דרור גולדברג, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה (מרכז הועדה, ex officio)

קול קורא זה זמין בכתובת: https://sites.google.com/site/nhaisrael/EHAI-CfP2018.pdf
אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית: http://eha-israel.org

https://sites.google.com/site/nhaisrael/EHAI-CfP2018.pdf

מפרסם ההודעה
דרור גולדברג drorg@openu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה