< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: פולמוס מציצת הדם בברית המילה במפנה המאה העשרים: חכמי הלכה במרחב הליטאי מול אתגרי הרפואה המודרנית (אלימלך וסטרייך, רועי וסטרייך) [תל אביב] 21.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8051714/

הציבור מוזמן להרצאתם של אלימלך וסטרייך ורועי וסטרייך במסגרת סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, בתאריך 21.5.2018, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449.
כותרת ההרצאה: פולמוס מציצת הדם בברית המילה במפנה המאה העשרים: חכמי הלכה במרחב הליטאי מול אתגרי הרפואה המודרנית
תקציר:
מחקר זה מנתח את העמדות שנקטו חכמי הלכה בפולמוס אודות מציצת הדם בברית המילה ואשר פעלו במרחב התרבות היהודית-ליטאית באימפריה הרוסית במפנה המאה העשרים. שינויים בידע הרפואי שהצטברו במהלך המאה ה-19 אתגרו חכמי הלכה במרחב הליטאי ובמרכזים נוספים בנוגע להמשך הצורך במציצת הדם לאחר חיתוך העורלה. עימות חריף ראשון בשאלת חובת המציצה וביצועה בפה החל באמצע המאה ה-19 בארצות דוברות גרמנית ובהונגריה (מרכז אירופה) ונמשך לאורך כל המאה ה 19. כתביהם של חכמי ההלכה במרכז אירופה עמדו לנגד עיניהם של חכמי הלכה בליטא, שהתוודעו לבעיית המציצה בעיקר לקראת סוף המאה ה-19. מחקרנו זה יראה כי חכמי ליטא ברובם עיצבו את הנושא באופן שונה מאוד מחכמי מרכז אירופה בנוגע לפרשנות המקורות וגיבוש הבסיס ההלכתי, במידת הנכונות לשנות דפוסי התנהגות מושרשים, ביחסם לרפואה המודרנית ובעצמת האיום שהיה להתרופפות הזיקה להלכה.

https://drive.google.com/file/d/1izbk6v2YfE4wMSqLUcPNFgngd7fLtdf7/view

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה