< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: אמנות כשיטת מחקר בתרבות הדיגיטלית [תל-אביב] 13.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042708/

הנכם מוזמנים למפגש האחרון לשנה אקדמית זו של קולוקוויום תרבות דיגיטלית במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל אביב. המפגש יחל ב-19:00 ויתקיים בפורמט שולחן עגול בהשתתפות: ד"ר ראובן זהבי, ד"ר ליאת לביא, מושון זר אביב, ליאת סגל, גבריאל בן משה, ומאיה מגנט

האם ישנה סכנה בהתייחסות לאמנות כאל מחקר? מחקר מבוסס אמנות (artistic research) קורא תיגר על האקדמיה דווקא ברגע בו השיח האנטי-אינטלקטואלי ברשת מערער את סמכותה של האקדמיה על ידע (fake news, infotainment, post truth) , אך יש הרואים בו הכפפה מאולצת של אמנות לסטנדרטים אקדמיים. כיצד ניתן לגשת למחקר מפרספקטיבה אמנותית באופן שאינו חותר תחת ערכי השיח האקדמי אך גם אינו בבחינת "תוספת יצירתית" בלבד? הערב יעסוק במחקר מבוסס אמנות כגישה איכותנית ותרומתה הייחודית להבנת והבניית שדה התרבות הדיגיטלית. באמצעות פרויקטים שונים של המשתתפים נתייחס לשאלת האמנות כשיטת מחקר ולאופן בו היא יכולה להועיל לקהיליית המחקר הרחבה יותר בתחום התרבות הדיגיטלית.

 

מפרסם ההודעה
כרמל ווייסמן carmell@tauex.tau.ac.il absolutecarmel.com
כתובת מלאה
מרכז אדמונד רוטשילד תל אביב, שדרות רוטשילד 104 קומה מינוס 1
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה