< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס: שחקן חדש בשכונה: כיצד נוכחות סין במזרח התיכון תשפיע על יחסים בין ישראל ושכנותיה? [תל אביב] 14.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042704/

פורום לחשיבה איזורית, התאחדות התעשיינים, לשכת המסחר ישראל סין

החל משנת 1992, כינון היחסים הדיפלומטיים הרשמיים בין סין לישראל, סין טיפחה קשרים עם מספר גורמים חשובים באזור המזרח התיכון בו זמנית. במהלך העשורים האחרונים, התערבותה הכלכלית של סין באזור, דרך BIR (Belt and Road Initiative) ומימון פרוייקטים תשתיתיים ופרסומיים נרחבים, הובילו יחדיו את המזרח התיכון להתקשרות רצינית מאי פעם.
במהלך שניים וחצי העשורים האחרונים, הקשר המיוחד בין ישראל וסין התגבר באופן מתמיד, דבר אשר הוביל אלפי מומחים ישראלים להפנות קשרים עסקיים ובינלאומיים לסין. רק לאחרונה מומחים אלו לקחו בחשבון את ההשלכות האזוריות של התערבות סין בישראל ובמזרח התיכון. באופן דומה, רק לאחרונה מומחים ישראלים בענייניי המזרח התיכון בתחומים גאופוליטיקה ועסקים החלו להחשיב את התפקיד של סין בשינוי הדינמי האזורי.
הכנס יעסוק בשאלות הבאות: מהן המשמעויות הפוליטיות והכלכליות במדינת ישראל לקשר בין סין למזרח התיכון? האם סין תשתמש בהשפעתה הכלכלית אזורית על מנת לעודד יוזמות משותפות במזרח התיכון? האם הנוכחות הכלכלית הסינית תהפוך לכוח פוליטי אשר יוכל לעצב את הקונפליקטים במרחב? האם היוזמה הסינית לשלום, אשר הוצגה בשנת 2017, תשפיע על הסכסוך הפלסטיני-ישראלי?

מפרסם ההודעה
קייטי וקסברגר wachsbe@gmail.com -- "وأعلمُ ما في اليوم والأمس ولكنني عن علمِ ما في غدٍ عمِ." -زهير بن أبي سلمى
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה