< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: סמינר המחקר של מכון כהן - מאזניים, מחוללי ברקים, וקשרים בין מתמטיקה ופיזיקה (עדו יעבץ) 16.4.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8041401/

הציבור מוזמן להרצאתו של עדו יעבץ במסגרת סמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, בנושא מאזניים, מחוללי ברקים, וקשרים בין מתמטיקה ופיזיקה.
תקציר ההרצאה:
היחסים בין פיזיקה ומתמטיקה משכו תשומת לב פילוסופית והיסטורית לפחות מאז נדרש אריסטו לאבחנות סביב יחסי הגומלין בין שני תחומי הידע. היו שחשו צורך לבאר כיצד המתימטיקה – יצירת הדימיון של הבינה האנושית – מתאימה באורח מופלא כל כך לתיאור המציאות הפיזיקאלית, ומנגד עומדת דעתו של אלברט איינשטיין: “במידה שהגידים מתמטיים ודאיים – הם אינם מתייחסים למציאות, ובמידה שהינם מתייחסים למציאות – הם אינם ודאיים.” בהרצאה זו אנסה להמחיש כמה היבטים של יחסי הגומלין בין מתמטיקה ופיזיקה בעזרת דוגמאות מתולדות התורה המכנית של מאזניים והתורה החשמלית של מחוללי ברקים מלאכותיים.

https://drive.google.com/file/d/1i-09dEo0fEUuDMtT8OdtHO_PjbN6UE1U/view

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Full address
אוניברסיטת תל אביב בניין גילמן, חדר 449
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added