< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: השלטון המקומי בישראל בחירום - עיריית חולון בתקופת מגיפת הקורונה כמקרה מבחן (יוסף לוצ'י וחגי דפנה) (סמינר המרכז למצבי חירום) [אונ חיפה / מקוון] 31.1.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4012323/

הרשות המקומית במלחמה 

עם 

יוסף לוצ’י, מנכ”ל המועצה המקומית שלומי

וחגי דפנה, מומחה להתמודדות עם מצבי חירום

יום רביעי, 31.1.2024 בין השעות 14:15-15:45 בזום

קישור לזום יהיה זמין כאן במועד המפגש

המפגש יוקלט ויהיה זמין לצפייה ביוטיוב, וכן ישודר חי בפייסבוק

במסגרת המפגש תוצג המועצה המקומית שלומי ומאפייניה, בדגש על אלה הרלוונטיים לחירום. חלקו ראשון של המפגש יתמקד בהערכות רשות מקומית לחירום, כולל מבנה ארגוני, תהליכי עבודה ופעילות מקדימה הכרחית למוכנות הרשות המקומית למצבי חירום (הכשרת עובדים, הטמעת טכנולוגיות ותרגול שיטתי קבוע). לאחר מכן תינתן סקירה על ההתמודדות של שלומי עם פינוי היישוב למלונות ותהליכי ניהול המענה לצרכי האוכלוסייה במציאות זאת.

 יוסף לוצ’י (אל”מ במיל’) היה שנים ארוכות בצבא, ביניהן שירת כמפקד אגד ארטילרי, מדריך בקורס מפקדי גדודים ומפקד מחוז צפון בפיקוד העורף לפני במהלך ואחרי מלחמת לבנון השנייה. יוסף השתחרר מצה”ל בשנת 2010 ומאז מילא מגוון תפקידים ברשויות מקומיות: מנהל אגף הביטחון בעיריית עכו, ראש מינהל תפעול בעיריית יקנעם ובחמש השנים האחרונות מנכ”ל המועצה המקומית שלומי (כולל בתקופת הקורונה ומלחמת חרבות ברזל). בנוסף, הוא מרצה ויועץ בתחומי ההערכות לחירום לרשויות מקומיות וארגונים באופן פרטי ומטעם משרד הפנים. מזה כשנתיים יוסף הוא מנכ”ל של חברה המשווקת אפליקציה ייחודית לרשויות מקומיות המסייעת בניהול שגרה וחירום.

חגי דפנה (אל”מ מיל’) הוא מנכ”ל חברת תנופה יועצים, בעל ניסיון של כ- 40 שנה כיועץ ארגוני בכיר, ולמעלה מ- 30 שנה כמומחה להתמודדות עם מצבי משבר וחירום. חגי משמש כיועץ לארגונים ציבוריים, רשויות מקומיות וארגונים עסקיים גדולים. הוא היה חבר בצוות שהקים את פיקוד העורף והיה אחראי להקמת מחלקת האוכלוסייה ולגיבוש תפיסת ההפעלה, בתחום פעילות פיקוד העורף מול המגזר האזרחי. מאז פרש מצה”ל היה חגי חבר בצוות שפיתח מודל קהילתיים להתמודדות עם חירום – צח”י (צוות חירום וחוסן יישובי) ביישובים קהילתיים קטנים, צח”ש (צוותי חירום וחוסן שכונתיים) לרשויות מקומיות עירוניות, וצל”ח (צוות לשעת חירום) להנהגת מוסדות חינוך.

https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/31-center-events/247-2024-01-21-08-41-33

* (מצביחירום22-23)  (מינרבהקיצון22-23)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added