הרצאה: שמירה על הדמוקרטיה כתשתית חיונית בזמן חירום (עלי זלצברגר) (סמינר מינרבה מצבי קיצון & מרכז מצבי חירום) [אונ חיפה / חיפה & מקוון] 21.2.24

דמוקרטיה היא תשתית חיונית בזמן שגרה, אך גם, ואולי ביתר חשיבות, בזמן חירום. בהרצאה יוצג מסמך שנכתב בינואר 2024 על ידי צוות* בראשות פרופ׳ עלי זלצברגר, ראש מרכז מינרווה. מחברי הדוח טוענים כי בעת חירום… Read more

הרצאה: בין מלחמה למגפה -מצבי חירום ושלטון החוק בישראל (נדב דגן) (סמינר מינרבה מצבי קיצון & מרכז מצבי חירום) [אונ חיפה / חיפה & מקוון] 14.2.24

במרכז ההרצאה יעמוד מחקר של ד”ר דגן, אשר עיקריו פורסמו לאחרונה (אוקטובר 2023) כמאמר בכתב העת משפט וממשל*. המחקר יוצג ויידון בשילוב היבטים אקטואליים של מצב המלחמה הנוכחי שבו שרויה ישראל ושל השימוש שעושות רשויות… Read more

השקת ספר: שוויון קולקטיבי - זכויות אדם ודמוקרטיה בקונפליקטים אתנו-לאומיים (לימור יהודה) (סמינר מינרבה מצבי קיצון) [אונ חיפה / חיפה & מקוון] 3.1.24

Collective Equality: Human Rights and Democracy in Ethno-National Conflicts, with Dr. Limor Yehuda on her new book. Commenters: Prof. Alexandre (Sandy) Kedar and and Prof. Itamar Mann Facilitator: Prof. Eli Salzberger Wednesday, January 3, 2024,… Read more