< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: הדרכת נוצרים בארץ הקודש - מפגש בין-דתי (ג'קי פלדמן) (סדרת מרחבים בין דתיים) [האגודה למדע הדתות] [מקוון] 11.1.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3122611/

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו להרצאה השלישית בתוכנית ההרצאות המקוונת של האגודה הישראלית לחקר דתות, אשר מתמקדת השנה בנושא ‘מרחבים בין-דתיים’. את ההרצאה יישא פרופ’ ג’קי פלדמן (אוניברסיטת בן גוריון בנגב), וכותרתה: “הדרכת נוצרים בארץ הקודש – מפגש בין-דתי?”.

הנה תקציר ההרצאה:
הצליין הנוצרי לארץ הקודש מחפש להפוך את הביבליה לממשי יותר, לחוות מפגש עם ישוע ולחזק את אמונתו. אך לעתים קרובות, העלייה לרגל הופכת גם למפגש בין-דתי. מורה הדרך היהודי-ישראלי נמצא בתוך ה”בועה הצליינית”, ודעותיהם של הנוצרים מתאוששים או מאותגרים כאשר המדריך מציג להם את המקומות הקדושים, את הביבלייה ואת היהדות. מאידך, בהדרכתם נאלצים מדריכים יהודים להתמודד עם יחסם לנצרות ואף ליהדות. בהרצאתי, אדגים אסטרטגיות שונות של קירבה וריחוק המשמשים מדריכים כדי להתקרב לקהלם מבלי לוותר על דעותיהם ואמונותיהם. הצליינות המודרכת מהווה זירה למפגש יהודי-נוצרי המתקיים במרחבים ובמערך כוחות שונים מאלו המתקיימים במפגשים פורמליים של אנשי דת מקצוענים.

והנה הלינק לזום: https://us02web.zoom.us/j/81036767342

11.1.24, 19:00-18:00

בכבוד רב,

ד”ר שי פררו – מזכיר האגודה.

* (דתותתשפד)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added