< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: האידיאה של המקום המקודש (חנוך בן פזי) (סדרת מרחבים בין דתיים) [מקוון] 26.11.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3111100/

אנו מזמינים אתכם לעשות הפסקה קצרה מהחדשות, ולהצטרף אלינו להרצאה הפותחת בתוכנית שנתית של הרצאות מקוונות מטעם האגודה הישראלית לחקר דתות.

השנה נתמקד בנושא ‘מרחבים בין-דתיים’, ושש ההרצאות תעסוקנה במגוון רחב של מגעים בין דתיים, פולמוסים והשפעות הדדיות בקרב הדתות האברהמיות, דתות אסיה, ואף בצורות רוחניות אלטרנטיבית במערב העכשווי. כל ההרצאות תתקיימנה בשעות 18:00-19:00, והצפייה בהן פתוחה בחינם לקהל הרחב וללא הרשמה מראש.

את ההרצאה הפותחת בסדרה יישא פרופ’ חנוך בן פזי (אונ’ בר אילן), וכותרתה: “‘שהוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו’ – על האידיאה של המקום המקודש”. ההרצאה תתקיים בשעה 18:00 ביום א’, ה-26 בנובמבר 2023. בטוחנו כי מעבר להרחבת הדעת, הרצאתו של חנוך תעניק לנו גם מעט מרגוע לנפש הדואבת ותחזק את רוחנו.

הנה הלינק לזום: https://us02web.zoom.us/j/83857548785

והנה תקציר ההרצאה: ההרצאה תבקש לבחון את מושג “המקום המקודש” – דרך עיון בשאלה הפילוסופית אודות האידיאה, אם יש כזאת, של מקום – “חורא”. במילים פשוטות, האם יש לחפצים, לבני אדם, או לצמחים – מקום טבעי שלהם? האם יש בסיס לתחושת “הביתיות” או “המולדת”? בעזרת המחשבה אודות “מקום” ו”מקומות”, אבקש להציע התבוננות אודות המחשבה של “המקום המקודש” או “מקומות קדושים” בכלל. כאשר הנוסחה המדרשית המעניקה את יסוד המקום לאלוהים לבדו, מוצגת כעימות ישיר מול הסכנות של התקדשותם של מרחבים ומקומות.

בכבוד רב,
ד”ר שי פררו – מזכיר האגודה

* (דתותתשפד)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added