< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / כנס: בתה ישראל: היסטוריה של התמודדות ומאבק [תל אביב] 27-28.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3030609/

בתה ישראל: היסטוריה של התמודדות ומאבק

הכנס המדעי השלישי של המרכז למורשת יהדות אתיופיה

מרכז טיש, מוזיאון אנו- מוזיאון העם היהודי, קמפוס אוניברסיטת תל אביב

לאורך ההיסטוריה, נאלצה קהילת בתה ישראל (יהודי אתיופיה) להתמודד עם אתגרים רבים בכדי לשרוד כקהילה ולשמר את זהותה ואורח חייה כקבוצת מיעוט דתי. אתגרים אלו כללו לחצים וגזירות מצד השלטון הסולומוני-הנוצרי באתיופיה וחברת הרוב הנוצרית ופעילותם של מיסיונרים אירופאים, ששמו להם למטרה לנצר את יהודי אתיופיה. להבדיל, תהליך ההשתלבות של בתה ישראל בארץ היה גם הוא רצוף אתגרים, והקהילה נדרשה לפעול באופן נחרץ בכדי שיהדותה תוכר ועלייתה תתאפשר, וכדי להתמודד עם אפליה ודעות קדומות. פעמים רבות, יצאה הקהילה למאבקים בכדי לעמוד על זכויותיה ולהוביל לשינוי מדיניות כלפיה. למאבקים אלו שמור מקום מרכזי באתוס של הקהילה בעבר ובהווה. כנס זה יבחן את דרכי ההתמודדות של הקהילה עם האתגרים שעמדו בפניה.

https://moreshete.activetrail.biz/Beta-Israel-A-History-of-Coping-and-Struggle

מפרסם ההודעה
ד"ר אלעד וקסלר מנהל מכון המחקר של "מרכז מורשת יהדות אתיופיה elad@moreshete.org.il
כתובת מלאה
מוזיאון אנו, מוזיאון העם היהודי, קמפוס אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה