מוסד: התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה

 

התאגיד הממלכתי – המרכז למורשת יהדות אתיופיה הינו גוף ידע ממלכתי ומרכזי, לחקר ההיסטוריה, התרבות והמורשת של קהילת יהודי אתיופיה. במרכז קיימים מחלקת ארכיון, מחלקת מחקר ומחלקת ניו-מדיה אשר פועלים כל העת על מנת להנכיח הן בשדה האקדמי והן בשדה הציבורי את יהדות אתיופיה ומורשתה. המרכז יקיים לאורך כל השנה כנסים וימי עיון אקדמיים העוסקים ביהדות אתיופיה, יחלק מלגות ופרסים לעבודות מחקר מצטיינות ויעודד מחקר חדשני במוסדות להשכלה גבוהה בישראל על יהדות אתיופיה על היבטיה השונים.

עבודה: 03-6881280  |  פקס: 03-6881282  |  avital@moreshete.org.il

הודעות שייכות