< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / רב-שיח: דת ופוליטיקה: בין שוליים למרכז (סדרת לאן עכשיו) [ון ליר / ירושלים & מקוון] 17.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3010504/

דת ופוליטיקה: בין שוליים למרכז

רב-שיח שלישי בסדרה: לאן עכשיו? עתיד החברה והפוליטיקה בישראל

הכניסה חופשית בהרשמה מראש בדף האירוע

בחירות 2022 חשפו תהליכים ארוכי טווח של שינויים חברתיים והעלו על פני השטח זרמי עומק בחברה בישראל שמעצבים מפה פוליטית חדשה, וזו הולכת ומתגבשת לנגד עינינו.

חלק מהתהליכים האלה מעוררים דאגה לעתיד הדמוקרטיה בישראל. כמו כן הם מעלים חששות כבדים לפגיעה בזכויות אזרחיות ובחירויות של קבוצות שונות החולקות את המרחב הגיאוגרפי והפוליטי ולנסיגה מהישגים פוליטיים ואזרחיים שהושגו במאבקים מתמשכים.

הוגות והוגים מובילים יעסקו בשאלות אלה בשלושה רבי-שיח שיתקיימו במכון ושמטרתם לחשוב אל מעבר לתוצאות הבחירות ולרגע הנוכחי, לקראת עתיד אפשרי.

נושא רב-השיח הראשון יהיה לקחי הבחירות: מרחיבים את הדמיון הפוליטי; השני – שותפות יהודית ערבית? בעקבות מאי 21' ונובמבר 22'; והשלישי – דת ופוליטיקה: בין שוליים למרכז.

 

בהשתתפות

מנחה: ד"ר עידו הררי, מכון ון ליר בירושלים

ד"ר שלמה פישר, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי ועמית במכון שחרית

פרופ' חביבה פדיה, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; מכון ון ליר בירושלים

הרב מנחם נאבת, פובליציסט

פרופ' חנה קהת, מכללת גבעת וושינגטון; סמינר הקיבוצים; מכללת אחווה

bit.ly/3PRpttX

 כניסה בהרשמה מראש

17.1.23, 20:00-18:30

* (vanleerinst) (עכשיולאן)

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה