תזכורת / רב-שיח: דת ופוליטיקה: בין שוליים למרכז (סדרת לאן עכשיו) [ון ליר / ירושלים & מקוון] 17.1.23

דת ופוליטיקה: בין שוליים למרכז רב-שיח שלישי בסדרה: לאן עכשיו? עתיד החברה והפוליטיקה בישראל הכניסה חופשית בהרשמה מראש בדף האירוע בחירות 2022 חשפו תהליכים ארוכי טווח של שינויים חברתיים והעלו על פני השטח זרמי עומק… Read more

רב-שיח: שותפות יהודית ערבית? בעקבות מאי 21' ונובמבר 22' (סדרת לאן עכשיו) [ון ליר / ירושלים & מקוון] 10.1.23

שותפות יהודית ערבית? בעקבות מאי 21′ ונובמבר 22′ רב-שיח שני בסדרה: לאן עכשיו? עתיד החברה והפוליטיקה בישראל הכניסה חופשית בהרשמה מראש בדף האירוע בחירות 2022 חשפו תהליכים ארוכי טווח של שינויים חברתיים והעלו על פני… Read more

רב-שיח: לקחי הבחירות: מרחיבים את הדמיון הפוליטי (סדרת לאן עכשיו) [ון ליר / ירושלים & מקוון] 3.1.22

לקחי הבחירות: מרחיבים את הדמיון הפוליטי רב-שיח ראשון בסדרה: לאן עכשיו? עתיד החברה והפוליטיקה בישראל הכניסה חופשית בהרשמה מראש בדף האירוע   בחירות 2022 חשפו תהליכים ארוכי טווח של שינויים חברתיים והעלו על פני השטח… Read more