אירוע // הענקת פרס והרצאה: הענקת פרס פונקנשטיין. דקארט, אופטיקה ומקום האדם בעולם - טיעון בעד תאולוגיה חילונית. מחווה לעמוס פונקנשטיין (עופר גל) (סדרת מכון כהן) [אונ ת"א] 30.5.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2052505/

Descartes, Optics and Human’s Place in the World:  A Case for Secular Theology, a tribute to Funkenstein

סמינר מחקר

יום ב׳ 30/5/2022 שעה 18:00 גילמן 449

 

הענקת פרס פונקנשטיין למיכה פלד על הדיסרטציה:

Conjecturing Beliefs:
Abductive Inference in Monetary Policymaking

והרצאה

Ofer Gal

University of Sydney

Descartes, Optics and Human’s Place in the World:
A Case for Secular Theology, a tribute to Funkenstein

 

On May 6, 1643, Princess Elisabeth of Bohemia submitted to René Descartes the question that would become a corner stone of modern philosophy: “how [can] the soul of a human being (it being only a thinking substance) … determine the bodily spirits, in order to bring about voluntary actions?”  This has become the accepted interpretation for Descartes’ legacy, but many of his contemporaries understood him radically differently.  What they saw was not a philosophically motivated ‘substance dualism’ but an attempt to come to terms with the acute implications of applying the new natural philosophy to humans, and specifically – with the estrangement between humans and world implied by the new theory of vision.  If the eye was a mere camera obscura, as Descartes taught, following Kepler, and if vision was merely a causal process deprived of any inherent cognitive value, were we not locked behind a screen – the retina – on which meaningless stains of light were imprinted? I will discuss some of Descartes’ evolving answers to this conundrum and some of his contemporaries’ surprising alternatives.

 

 

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר  449

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

 

  http://humanities.tau.ac.il/cohn/

(סמינר מחלקתי מכון כהן 2021/22)

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה