< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / הרצאה: בעיות קוסמולוגיות כאתגרים טכנולוגיים: כיצד השפיעה המשגת הצליל על פיתוח מודלים אקוסטיים בסין המוקדמת (נעה הגש) (סדרת מכון כהן) [אונ ת"א] 9.5.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2041821/

 

סמינר מחקר

יום ב’ 9/5/2022 שעה 18:00 גילמן 449

 

סמינר מחקר

יום ב׳ 9/5/2022 שעה 18:00 גילמן 449

 

נועה הגש

החוג ללימודי מזרח אסיה

 

בעיות קוסמולוגיות כאתגרים טכנולוגיים: כיצד השפיעה המשגת הצליל על פיתוח מודלים אקוסטיים בסין המוקדמת?

 

 

בהרצאתי אבחן את מקרהו של מלומד בשם ג׳ינג פאנג 京房) 78-37 לפנה״ס), מומחה לאקוסטיקה ופרשן ספר התמורות, אשר איתר בעיה במערכת הכוונון הסינית ופעל לתקנה. הבעיה אותה איתר ג׳ינג ידועה במערב בתור הקומה הפיתגוראית. היא מאופיינת על ידי מרווח בין שני צלילים שאמורים להיות זהים אך ביטויים המספרי וצלילם שונים אלו מאלו. חישוביו והסבריו של ג׳ינג פאנג מאפשרים לנו לבחון את נושא המשגת הצליל בתקופה זו. בהרצאתי אטען כי פתרונותיו הטכניים של ג׳ינג נבעו מעולם המושגים הקוסמולוגי שבו חי ופעל. כוונתו הייתה להתאים בין מחזור לוח השנה לבין מחזור מערכת הצלילים. התאמה זו הייתה חיונית גם לפעילותו בשירות הקיסר, שכללה חיזוי מזג אוויר והתרעה על אסונות טבע עתידיים באמצעות מעקב אחר התופעות הטבעיות המשתנות של העולם הארצי ושל הקוסמוס לאורך השנה. הצליל כטכנולוגיה היה לאחד הכלים החשובים במערכת השלטונית בתקופה זו, כפי שימחיש מקרה הבוחן בו נעיין.

 

 

 

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר  449

יו”ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

 

  http://humanities.tau.ac.il/cohn/

(סמינר מחלקתי מכון כהן 2021/22)

Message publisher
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
Full address
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 449
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added