< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / הרצאה: על הקונפליקט בין אוכלוסיות מגוונות לקולקטיבים רבגוניים (אילת שביט) (סדרת מכון כהן) [אונ ת"א] 4.4.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2031802/

 

סמינר מחקר

יום ב' 4/4/2022 שעה 18:00 גילמן 449

 

אילת שביט

המכללה האקדמית תל-חי והטכניון

 

על הקונפליקט בין אוכלוסיות מגוונות לחברות רבגוניות

 

 

מסורת פילוסופית ארוכה ומסועפת מוקדשת לחקר מושג ההבדל. מטרת הדיון היא להציע הבחנה בין "מגוון" (‘Diversity’) ל"רבגוניות" (‘Heterogeneity’) ולבחון את השלכותיה עבור מדידת הבדלים בתוך ובין קבוצות מסוגים שונים. ההרצאה תציג תיאור מילולי ופורמלי לשני המובנים הללו של "הבדל", ממנו יובהר כי מדדי מגוון מאפיינים היטב קבוצות שתכונותיהן מבוססות רק על תכונות הפרטים המרכיבים אותן, כגון אוסף (Collection); בעוד שמדד הרבגוניות מתאר טוב יותר קבוצות כגון מארג (Conexus) או חברה (Community) אשר תכונותיהן ועצם קיומן תלויים גם במבנה, בעוצמה ובתדירות האינטראקציה של אותם הפרטים. הבחנה זו חושפת קונפליקט מפתיע בין מגוון לרבגוניות, ונובעת ממנה המסקנה שאת החברה מתאים יותר למדוד באמצעות מדדי רבגוניות (הטרוגניות). מקרה חקר מציג את מחיר ההתעלמות מן ההבדל בין מגוון לרבגוניות, ומבהיר כי הבעיה חמורה במיוחד עבור המעוניינים באקדמיה מרובת גוונים וקולות.

 

 

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר  449

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

 

  http://humanities.tau.ac.il/cohn/

(סמינר מחלקתי מכון כהן 2021/22)

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה