< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: המהפכה הציונית והקמים עליה מבית (מנחם פיש) (סדרת מכון כהן) [אונ ת"א] 14.3.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2030900/

סמינר מחקר

יום ב' 14/2/2022 שעה 18:00 גילמן 449

 

חיים גנז – משפטים,   ג'ולי קופר – מדעי המדינה,

מנחם פיש ועמוס מוריס-רייך – מכון כהן

דיון בספרו של מנחם פיש:

המהפכה הציונית והקמים עליה מבית

 

המחבר יציג את תמצית הטיעון של ספרו.

חיים גנז יתמקד בהבדל בין האופן שבו מתייחס פיש לעצת מייקל וולצר ב"פרדוקס השחרור" לאמץ מקורות מסורתיים כדי להתגבר על המרכיב הדתי-משעבד של תנועות לאומיות, לבין האופן בו אבישי מרגלית ואסף שרון מבינים עצה זו. הוא יעלה ספקות מעשיים ביחס לאפשרות הצלחת התרופה הוולצרית-פישית לפרדוקס במקרה הישראלי בפרט, ועל אימוץ הדת כאמצעי לייצור תלכיד לאומי במדינות מודרניות בכלל.

ג'ולי קופר תבחן את הניתוח הפוליטי עליו הספר מתבסס בזיהוי אויבי הציונות ובפרט תעביר ביקורת על ההנחה לפיה התנ"ך רלוונטי למציאות ולשיח הפוליטי הנוכחיים ועל הניסיון של פיש לרתום את התנ"ך לצרכי ניתוח פוליטי אקטואלי.

עמוס מוריס-רייך יבחן את מקום התנ"ך בהיסטוריה היהודית ובפרט ביחס הציונות המודרנית אליו. בדבריו יתמקד בתפקוד התנ"ך כמקור היסטורי וכן כמשאב ערכי ופוליטי עבור הציונות.

 

 

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר  449

 

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

 

 http://humanities.tau.ac.il/cohn/

(סמינר מחלקתי מכון כהן 2021/22)

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה