< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: על מפגשים בין אריגה ומתמטיקה במאה ה-17 (מיכאל פרידמן) (סדרת מכון כהן) [אונ ת"א] 21.2.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2021822/

סמינר מחקר

יום ב' 21/2/2022 שעה 18:00 גילמן 449

מיכאל פרידמן – מכון כהן
על מפגשים בין אריגה ומתמטיקה במאה ה-17

יואכים יונגיוס (1587-1657), לוגיקן ומתמטיקאי גרמני, היה ידוע במאה ה-17 בעיקר בזכות לימודיו בכימיה, לוגיקה ובוטניקה. אחד מכתבי היד של יונגיוס שלא התפרסם בימי חייו הינו Texturae Contemplation, חקר שיטות אריגה ובדים, חקירה שניתן לתארה כמפתיעה יחסית, מכיוון שאף אחד מכתביו האחרים של יונגיוס איננו מצביע על עניין בטכניקות אריגה. יונגיוס הציע מחד לבחון בצורה גיאומטרית אריגים שונים, ומאידך לבחון בדים וצורות שונות של הכנתם (כגון אריגה או סריגה) כמה שיכול להיות מודל להסבר תכונות של חומרים. עם זאת, יונגיוס לא היה היחיד שהתעניין באריגה, אריגים, ובדרכי הייצור שלהם במהלך המאה ה-17: רוברט הוק בחן ב-Micrographia תכונות של בדים ממשי ומפשתן; סמואל הרטליב, בשנות ה-50 של המאה ה-16, הצביע על כך שלנולים מסוימים יש זיקה למתמטיקה; לייבניץ השווה ב-1676 מכונת סריגה אוטומטית למכונת החישוב שלו. ההרצאה תבחן את הדרכים שבהן אריגה, אריגים והידע של בעלי המלאכה נחשבו כנושא שראוי לחקור מבחינה מדעית או מתמטית. איך הומשגו הקשרים השונים בין אריגה לידע מדעי במאה ה-17? והאם בעלי המלאכה עצמם נחשבו בנושאים ידע כזה, או שמא נדחקו לשוליים?

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר  449

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

 http://humanities.tau.ac.il/cohn/

(סמינר מחלקתי מכון כהן 2021/22)

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה