< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי השני של המרכז למורשת יהדות אתיופיה - ממלכת הגדעונים: השלטון העצמי של יהודי אתיופיה ומלחמותיהם עם הממלכה הסולומונית הנוצרית [מקוון] 19.1.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2011222/

המרכז למורשת יהדות אתיופיה מציג:
הכנס השנתי השני

ממלכת הגדעונים:
השלטון העצמי של יהודי אתיופיה ומלחמותיהם עם הממלכה הסולומונית הנוצרית
כנס מקוון
יום רביעי, 19.1.2022
י"ז בשבט, תשפ"ב
בין השעות 15:30 ל- 21:10

לאורך ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת חיו מרבית יהודי העולם כמיעוט דתי תחת שלטון נוצרי או מוסלמי. ליהודי אתיופיה, לעומתם, היתה הנהגה פוליטית וצבאית, שמרכזה היה בהרי סמיין, ההרים הגבוהים ביותר בקרן אפריקה. שלטונם העצמי של יהודי אתיופיה מכונה במסורת הקהילה ממלכת הגדעונים, על שם המלכים בני הקהילה שעמדו בראשו ונקראו גדעון. כנס זה מוקדש לתולדותיהם של יהודי אתיופיה בתקופה שבה התקיימה בקרבם הנהגה פוליטית וצבאית (שושלת הגדעונים) בין המאות ה- 15 וה- 17. תקופה שעל אף חשיבותה המכרעת להיסטוריה של יהודי אתיופיה, זכתה עד היום למעט מאד תשומת לב מחקרית וציבורית.

15:30-16:00 דברי פתיחה – ד"ר אלעד וקסלר, מנהל מכון המחקר של התאגיד הממלכתי, המרכז למורשת יהדות אתיופיה
ברכות
שר התרבות והספורט- חילי טרופר
ח"כ גדי יברקן
ד"ר שמחה גטהון- יו"ר המועצה הציבורית, המרכז למורשת יהדות אתיופיה
ד"ר אנבסה טפרה- יו"ר הועדה המדעית, המרכז למורשת יהדות אתיופיה

16:00-17:00 מושב ראשון: מקומה של ממלכת הגדעונים במסורת הקהילה ובמורשתה
יו"ר: ד"ר שמחה גטהון, יו"ר התאגיד הממלכתי, המרכז למורשת יהדות אתיופיה, מכללת סמינר הקיבוצים
הרב משה ברוך: המלכה יהודית ומי היו הגדעונים?
דניאל בלטה: גדעון השביעי בתקופת שלטונו ואחריה
17:00-17:30 הפסקה
17:30-19:00 מושב שני: השתקפות השלטון העצמי של יהודי אתיופיה במקורות העולם היהודי והנוצרי
יו"ר: ד"ר אנבסה טפרה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר בר קריבוס, אוניברסיטת הרוהר, בוכום: היכן היתה ממלכת הגדעונים? גבולותיו והיקפו של השלטון העצמי של יהודי אתיופיה ומיקומם ואופיים של המרכזים הפוליטיים שלו
ד"ר לאונרדו כהן ומאוריסיו לפצ'יק מינסקי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב: נפילתו של השלטון העצמי בהרי הסמיין בעיניו של מנואל דה אלמיידה (1580-1646) – מלחמה, השמדה, והתנגדות
הרב מנחם ולדמן: מלחמות הגדעונים באתיופיה בראי המקורות היהודיים מן המאות ה-15 וה-16
19:00-19:30 הפסקה

19:30-21:00 Third session: The Involvement of the Politically Autonomous Beta Israel in the Politics and Military Struggles of the Northern Ethiopian Highlands
המושב יתקיים בשפה האנגלית עם תרגום סימולטני לעברית עבור המעוניינים בכך

Chair: Prof. Bat-Zion Eraqi Klorman, The Open University of Israel
Dessalegn Bizuneh Ayele, University of Gondar: On the Beta Israel-Muslim Alliances during the Muslim-Christian Conflicts of the 16th Century
Dr. Solomon Gebreyes Beyene, Hiob Ludolf, Hamburg University: Representations of the history of Beta Israel (Ethiopian Jews) in the royal Chronicle of King Śarḍa Dengal (r. 1597-1563): A Historical Commentary
Prof. Steven Kaplan, The Hebrew University of Jerusalem: Ya’eqob: A Christian Emperor with Beta Israel Roots

21:00-21:10 דברי סיכום – נפתלי אברהם- מנכ"ל, המרכז למורשת יהדות אתיופיה.
תודות – ד"ר אלעד וקסלר, מנהל מכון המחקר, המרכז למורשת יהדות אתיופיה.

מארגני הכנס: ד"ר בר קריבוס וד"ר אלעד וקסלר

https://moreshete.activetrail.biz/The_Kingdom_of_the_Gideonites

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה