< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מעברי ידע ומדע (עיינה הלפרן, עמית לוי, גל הרץ) (סדרת מסעות בעולם היהודי-גרמני) [ליאו בק, מקוון] 5.1.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1122602/

ד”ר עיינה הלפרן בשיחה עם ד”ר עמית לוי וד”ר גל הרץ.

בהרצאה זו תציג ד”ר עיינה הלפרן את מאגר הנתונים הביוגרפי של עובדות סוציאליות יוצאות גרמניה שהקימה יחד עם ד”ר דיאנה לאו במסגרת פרוייקט The transnational history of social work and social welfare between Germany and Palestine in the 1930s and 1940s” שלהן בין 2017-2020.

המאגר המקוון מבטא את הניסיון לחקור הגירה של קניין רוחני (פרופסיה) באמצעות דיגיטציה של ביוגרפיות, ואת האתגרים שניסיון כזה מזמן במחקר דו לשוני ובין מדינות.

 ד”ר גל הרץ יעסוק בשאלה מהו היחס בין מדע (במובן של מדעי האדם) לבין הגירה כתופעה חברתית במרחב דובר הגרמנית סביב 1900. מתי וכיצד נעשית הגירה לבעיה חברתית ופוליטית, וכיצד המדע לוקח חלק במאמצים להגדיר, למדוד ולהסדיר את היחס שבין תושב הקבע למהגר, בין המקומי לזר, בין מי ששייך למי שלא. 

ד”ר עמית לוי ידבר על חלקים רלוונטיים מתוך הדוקטורט שלו העוסק בהעברת ידע אקדמי מזרחני מגרמניה לארץ, והמשמעויות השונות הגלומות במעבר הזה לנוכח המקום המיוחד שתפסו יהודים-גרמנים בחקר הערבית והאסלאם בגרמניה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20.  

הערב יתקיים ביום רביעי, ה-05.01.2022 בשעה 19:00 בפייסבוק לייב ובזום וובינר! 

לתשומת ליבכם.ן- לקבלת הקישור לזום וובינר נדרשת הרשמה מראש בקישור: https://bit.ly/3rE9wNP

* (סדרת מסעות ליאו בק)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added