< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת אירועים: מסעות - הגירה, ידע וקניין בעולם היהודי-גרמני (סדרת מסעות בעולם היהודי-גרמני) [ליאו בק, מקוון] מפגש ראשון=3.11.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1102902/

 

מסעות: הגירה, ידע וקניין בעולם היהודי-גרמני” – סדרת הרצאות חדשה במכון ליאו בק!
ימי רביעי, ראשית כל חודש בשעה 19:00

סדרת “המסעות” של מכון ליאו בק בשיתוף ארגון יוצאי מרכז אירופה שבה להתחקות אחר שאלת החיים היהודים בגרמניה. שאלת המסע מעוררת תהייה אודות התחלה וסיום, תכלית ואחרית. המסע שאנחנו מעוניינים לפתוח בו בסדרת ההרצאות השנתית של מכון ליאו בק הוא מסע בעל אופקים רחבים, המתמקד בכמה מן התחנות המרכזיות בחיים היהודים גרמנים, ובנוסף על אלו המפליגות למרחבים נוספים. בפגישות חודשיות שיתפרסו לאורך שנת תשפ”ב נבקש ליצור מפת מסע שתתעכב על נושאים חברתיים, היסטוריים, תרבותיים וכלכליים ושבאמצעותה נוכל להתבונן על המסע ההיסטורי של יהדות גרמניה
ומסעות אחרים – מקבילים ומשלימים.

עורכת הסדרה: ד”ר שרון ליבנה

הצטרפו אלינו להרצאת הפתיחה בנושא:
זמן, מפה, נדידה

פרופ’ גלילי שחר בשיחה עם פרופ’ גלית חזן-רוקם, פרופ’ עמוס מוריס-רייך וד”ר צור שלו

ההרצאה תתקיים ביום רביעי, ה-3 בנובמבר 2021 בשעה 19:00 דרך הפייסבוק לייב והזום וובינר!
להרשמה לזום וובינר:
https://bit.ly/3lzFfMI

03.11.2021, 19:00 :- “זמן, מפה , נדידה” – פרופ’ גלילי שחר בשיחה עם פרופ’ גלית חזן-רוקם, פרופ’ עמוס מוריס-רייך וד”ר צור שלו

01.12.2021 , 19:00 – “הגירה, גירוש, שיבה” – פרופ’ דליה עופר בשיחה עם ד”ר סיגל דוידי ונעמה סרי-לוי

05.01.2022, 19:00 – “מעברי ידע ומדע” – ד”ר עיינה הלפרן בשיחה עם עמית לוי וד”ר גל הרץ

02.02.2022, 19:00 – “מסעות בספרות ילדים” – ד”ר טל קוגמן בשיחה עם ד”ר חנה לבנת וד”ר נפתלי שם-טוב

02.03.2022, 19:00 – “שפות בין מזרח ומערב ” – ד”ר חנן חריף בשיחה עם ד”ר הילה שלם בהרד וד”ר גלי דרוקר-בר עם

6.04.2022, 19:00 – “מסע מוזיקלי” – ד”ר עפר ולדמן בשיחה עם ד”ר מיכל בן-חורין וד”ר אורי הולנדר

11.05.2022 – “דרך קניין ושילומים” – פרופ’ גדעון ראובני בשיחה עם ד”ר איריס נחום ופרופ’ נתן שניידר

01.06.2022, 19:00 – “תיירות ובתי מרפא ” – ד”ר שגיא שפר בשיחה עם ד”ר דקל שי שחורי ופרופ’ עופר אשכנזי

https://bit.ly/3lzFfMI

* (סדרת מסעות ליאו בק)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added