< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מנשאים למפיצי על: היסטוריה מושגית ותרבותית (אמיר טייכר) (סדרת מכון כהן) [אונ ת"'א] 20.12.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1121727/

מפיצי-על (super-spreaders) הוא מונח אפידמיולוגי שזכה לפופולריות מחודשת במגפת הקורונה. המונח מתייחס לאנשים או אירועים שהביאו להפצה של פתוגן (וירוס הקורונה במקרה הנוכחי) לקבוצה גדולה במיוחד של אנשים. בהרצאה אציג ממצאים ראשוניים מתוך פרויקט המבקש להתחקות אחר ההיסטוריה של המושג מפיצי-על ואחר שימושיו הפוליטיים במדינות שונות במגפה הנוכחית. אמקם את מושג הפצת-העל בהיסטוריה הארוכה של רעיון הנשאות, אבחן את המשמעויות של המונח בתקופות שונות ובהקשרים של מגפות שונות, אציג כמה מקרים של הפצת-על משנות התשעים של המאה הקודמת, ואציע בחינה משווה של השימושים הפוליטיים שלו בשנתיים האחרונות במדינות שונות (סינגפור, קוריאה, הודו, תורכיה, ברזיל, גרמניה, צרפת). כמו כן אפתח לדיון כמה התלבטויות מתודולוגיות המאפיינות את פרויקט המחקר.

https://humanities.tau.ac.il/cohn/news/research_seminar_20-12-21

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45 ליד חדר 449

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

https://tau-ac-il.zoom.us/j/81839523323?pwd=d1BuQnJnVVR1NDNna3dhQjkwMzFrdz09

http://humanities.tau.ac.il/cohn/

 

(סמינר מחלקתי מכון כהן 2021/22)

 

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה