< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: דטרמיניזם ועקרונות מסגרת במכניקה הניוטונית (אורי בלקינד) (סדרה: סמינר מכון כהן) [אונ תל אביב] 29.11.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1112510/

בעשורים האחרונים ניסחו פיזיקאים ופילוסופים ניסויי מחשבה המתארים מערכות פיזיקליות המקיימות את חוקי ניוטון מצד אחד, אבל מראות התנהגות לא-דטרמיניסטית מצד שני. ניסויי מחשבה אלו סותרים לכאורה תפיסה בת מאות שנים לפיה הפיזיקה הניוטונית היא דטרמיניסטית. בהרצאה נבחן את ניסויי המחשבה האלו ונטען כי השאלה האם המערכות האמורות הן ניוטוניות תלויה לא רק בתקפותם של חוקי התנועה עצמם אלא גם במה שאנחנו מכנים ״עקרונות מסגרת״, שהם עקרונות המאפשרים את היישום של התורה המתמטית על מערכות פיזיקליות. לכן המסקנה לפיה ניסויי מחשבה אלו מראים את האופי הלא-דטרמיניסטי של התורה של ניוטון, אינה מתחייבת. הדיון מראה לדעתנו כי התורה פיזיקלית אינה מסתכמת רק במשוואות התנועה או בחוקי הטבע היסודיים אלא גם בעקרונות רחבים יותר המאפשרים את הייצוגים המתמטיים של מערכות פיזיקליות.

https://humanities.tau.ac.il/cohn/news/research_seminar_29_11_2021

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר  449

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

http://humanities.tau.ac.il/cohn/

 

* (סמינר מחלקתי מכון כהן 2021/22)

 

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה