< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה, שונות // חדש ברמה! מקבץ הודעות חודשית בתחומי ידע ספציפיים

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1110914/

 

אנו שמחים לבשר כי לאור תוצאות המשאל שהעברנו לפני מספר חודשים, יתפרסם מעתה מדי שבוע מקבץ הודעות חודשי לפי תחומי ידע ספציפיים שהביקוש להם גבוה במיוחד.

היום יוצא המקבץ הראשון של ההודעות במדעי היהדות.

מקבצים נוספים יהיו על:
• הודעות לפי אזורים ולפי תקופות היסטוריות
• הודעות על ישראל (היסטוריה, חברה, פוליטיקה)
• תחומי מדיניות וכלכלה

• הודעות לפי חלוקה דיסציפלינרית

כל מקבץ יתפרסם פעם בחודש ויופיע באתר רמה.
הודעה על המקבץ יופיע בניוזלטר הראשון שיצא לאחר פרסומו.
ניתן להרשם לקבלת הודעה במייל עם פרסומו של מקבץ זה או אחר כאן.

זוהי מהדורה נסיונית, ותימשך בהתאם לרמת השימוש והביקוש לשירות זה. במידה שהשירות יתגלה כמוצלח נוסיף מקבצים בתחומי ידע נוספים.

בשלב הראשון יהיו המקבצים פתוחים לכולםן. בהמשך הנגישות אליהם תהיה פתוחה לחבריםות (ולנרשמיםות בתקופת התנסות) בלבד.

מקבץ ראשון שיצא זה עתה: מדעי היהדות

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה