< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה, שונות // ארכיון חדש: פתיחת ארכיון ההתנחלויות במרכז טאוב לחקר ישראל [ניו יורק]

מפרסם ההודעה
אבי שילון מכללת תל חי shilon.avi@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה