< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סמינר: חירות ואינדיבידואליזם בפסיכואנליזה (ז'וזה ברונר, אורי הדר, רוני גובר) (סדרה: סמינר מכון כהן). מושב מסכם לכנס שטרנגר [אונ ת"א] 25.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1102414/

נושא הסמינר:  "חירות ואינדיבידואליזם בפסיכואנליזה".

דוברים:     פרופ' ז'וזה ברונר – מכון כהן

                פרופ' אורי הדר – בית הספר למדעי הפסיכולוגיה והמרכז האקדמי רופין

                ד"ר רוני גובר – מכון כהן

 

חירות ואינדיבידואליזם בפסיכואנליזה

שלושת הדוברים ידונו בשאלות העולות מתוך גישות פסיכואנליטיות שונות ביחס לקשר בין הפרקטיקה הטיפולית לבין תפיסות של חירות הפרט.

מפגש זה מהווה את מושב הנעילה בכנס לזכרו של פרופ' קרלו

שטרנגר.

אנא שימו לב לשינויים בזמן ובמקום המפגש.

 

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

 

25.10.21, 19:45-18:15

http://humanities.tau.ac.il/cohn/

 

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
בניין גילמן חדר 449, אוניברסיטת תל אביב.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה