< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מהסוס אל התמנון: מדעי התחושתיות ומשפט בעלי החיים (שירה שמואלי) (סדרה: סמינר מכון כהן) [אונ תל אביב] 18.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1101401/

על שולחן בית המחוקקים הבריטי מונחת כיום הצעת חוק שנויה במחלוקת להכרה ב״תחושתיות״ (sentience) של בעלי-חוליות. מושג התחושתיות מוגדר באופנים שונים על ידי פילוסופים, משפטנים ומדענים, אולם הוא כולל ממד של מודעות ומסמן פרספקטיבה סובייקטיבית של חווית הנאה וכאב על ידי האורגניזם. החוק הינו הצהרתי בעיקרו ואולם הוא מעורר דיון עז המערב שיקולים אתיים, כלכליים ומדעיים. אחת הטענות המרכזיות של מבקרי החוק היא שיש להרחיב את תחולתו גם על מינים מסוימים של חסרי חוליות, וביניהם תמנונאים וסרטנאים, וזאת על רקע מחקר עדכני של מורכבותם הנוירולוגית וההתנהגותית. בהרצאה אטען כי הצעת החוק והדיון בה מסמנים את פתיחתה של תקופה חדשה בהיסטוריה של החקיקה המערבית למניעת התאכזרות לבעלי-חיים, המשקפת תמורות עמוקות בהצדקות האתיות ובמערכת הידע העומדים בבסיס האתיקה והפרקטיקה של יחסי אדם-חיה.

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר  449

יו"ר: שאול קציר

הציבור מוזמן

 

http://humanities.tau.ac.il/cohn/

https://humanities.tau.ac.il/cohn/news/research_seminar/18/10/2021

(סמינר מחלקתי מכון כהן 2021/22)

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
בניין גילמן חדר 449, אוניברסיטת תל אביב.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה