< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // שאלון: השתתפות במחקר: הנגשת הליכי הפסקות הריון (הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1081404/

כדי להפסיק הריון בישראל, לא משנה מאיזו סיבה, לא משנה באיזה שלב של ההריון, נשים צריכות לעמוד מול ועדה רפואית ולקבל את אישורה.

נשים צריכות להסביר, לבקש, להביא אישורים, לקבוע מועד, לחכות בתורים – הכל כדי לממש את זכותינו להחליט, לבחור מה לעשות עם הגוף שלנו.

הפורום למגדר, משפט ומדיניות חברתית שם לו למטרה לקדם את זכותה של כל אישה בישראל להליך נגיש ומכבד של הפסקת הריון. לצורך כך אנו אוספות סיפורים של נשים אשר הופיעו בפני הוועדות להפסקת הריון.

עברת ועדה? חשוב לנו לשמוע את הסיפור שלך!

כתבי לנו בקישור הזה, אפשר בקצרה, אפשר באריכות, בכל דרך שאת מרגישה שנכון לך (ניתן כמובן בעילום שם): https://forms.gle/Rf7RSB1yeG8HuGGP6

לפרטים נוספים: genderlawcenter@gmail.com

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה