< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מארי קירי: הבנייתה הביוגרפית של גיבורה מדעית (תובל קליין) [אונ' ת"א, מקוון] 14.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1061313/

הציבור מוזמן לסמינר המחקר של מכון כהן להיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות שיתקיים ביום ב, 14.6.2021, בשעה 18:00, בבניין גילמן, חדר 449, אוניברסיטת תל אביב. הסמינר ישודר גם בזום, ראו פרטים למטה.

מרצה: תובל קליין, זוכת פרס פונקנשטיין לשנת תשפ"א

כותרת: מארי קירי: הבנייתה הביוגרפית של גיבורה מדעית

למארי קירי ייצוג ביוגרפי עשיר הנפרש על פני יותר ממאה שנים. ייצוגיה השתנו על רקע התמורות ההיסטוריות של המאה האחרונה – וביניהן ההתקדמות במעמד האישה, התפתחותה של התנועה הפמיניסטית, וכן השינויים בעיסוק המדעי עצמו. בהרצאה זו, אסקור שינויים אלו. אראה כיצד הקורפוס הביוגרפי של קירי מתחלק לשני מטא-נרטיבים: קירי כמרטירית למען המדע, כגיבורה ומודל לחיקוי עבור נשים, וקירי כאנומליה על-אנושית, שהסטנדרטים הבלתי אפשריים להצלחה שהציבה פגעו ביכולת של נשים להתקדם. הדיון בשני המטא-נרטיבים מאפשר להעמיד את השינויים בייצוגה של קירי בהקשר רחב יותר של תפישות ציבוריות וקולקטיביות של מדעניות. במרכז ההרצאה יעמדו השאלות: אילו שינויים חלו בייצוגים הביוגרפיים של קירי? האם ייצוגיה יכולים לשמש לפריצת דרכים חדשות להיות אישה מדענית, המתאימות לנסיבות של המאה ה-21?

התכנסות לקפה וכיבוד קל בשעה 17:45, ליד חדר 449
המפגש גם ישודר בכתובת
https://us02web.zoom.us/j/84179592877?pwd=WlNLanJUUDgxdnE1Z2JwTjZRWkVOUT09

יו"ר: שאול קציר
הציבור מוזמן

https://drive.google.com/file/d/1D4b4TTv9JodgJ3iqmbB0HkuWQ4QxHI0E/view?usp=sharing

מפרסם ההודעה
אדם קרשניאק adamkrashniak@gmail.com 054-5452276
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 449
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה