< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: הצגת מחקרים: שומר החומות – היבטים מחקריים ראשוניים [חיפה, מקוון] 9.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1060605/

סדרת אירועי מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

סדרת הרצאות: מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

תכנית:
הקדמה ודברי פתיחה: דר' אלכס אלטשולר, מרצה בכיר בבי"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, מנהל מדעי החברה והרוח במשרד המדע והטכנולוגיה
לקחים ומשמעויות אסטרטגיות לתחום החירום בישראל בעקבות מבצע "שומר החומות" ומקומו של המחקר בראייה ארוכת-טווח – דר' אלכס אלטשולר
חוסן, מיטביות ודחק בסבב לחימה שומר החומות- פרופ' שאול קמחי, המכללה האקדמית תל חי
חוסן עירוני מול התקפות טילים: ממצאים מסימולציה מבוססת סוכנים – פרופ' דני פלזנשטיין ודר' יאיר גרינברגר, האונ' העברית בירושלים
חוסן ,אמון וניהול המערכת הציבורית בעת מצבי חירום – פרופ' ערן ויגודה-גדות, פרופ' שלמה מזרחי ופרופ' ניסים כהן, אונ' חיפה

המפגש הוא מפגש מקדים לסדרת מפגשים: ישראל בשנת הקורונה – תובנות ממחקרים חברתיים של משרד המדע. פרטים בהמשך

9.6.21, 18:00-16:15

להרשמה לארוע ולפרטים נוספים
https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/events-heb/31-center-events/192-2021-05-23-12-33-04

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה