< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // מכתב לשר החינוך, מר יואב גלנט ומנכ"ל המשרד, מר עמית אדרי - הרפורמה המתגבשת במשרד החינוך להוראת מדעי הרוח בבתי הספר התיכוניים

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1053013/

ה-30 במאי, 2021

מכתב לשר החינוך, מר יואב גלנט ומנכ"ל המשרד, מר עמית אדרי

הנידון: הרפורמה המתגבשת במשרד החינוך

 

בימים האחרונים התפרסמה בתקשורת תכנית לרפורמה רחבה בלימודי מדעי הרוח בבתי הספר העל יסודיים בישראל. בפרסומים, שנועדו להכין את דעת הקהל לאישור התכנית, הוצגה הכוונה הכללית לצמצם באופן ניכר את החומרים עליהם יידרשו התלמידים להבחן בבחינת הבגרות, ולהשאיר למנהלי בתי הספר את שיקול הדעת בכל הקשור להיקף הלמידה של התחומים השונים, קביעת תכני הלימוד, ודרכי ההערכה. מבחינה של הדברים שפורסמו, נראה כי בתוך העטיפה המרשרשת של "אוטונומיה" לבתי הספר טמון תהליך שיביא להפחתה משמעותית של הלימוד בכל מדעי האדם בתיכון, ויחבל באורח ניכר במאמץ לצמצום פערי ההשכלה וההזדמנויות בחברה הישראלית.

ניסיון העבר הקרוב, במיוחד בעקבות רפורמת "הלמידה המשמעותית" בתקופתו של שי פירון כשר החינוך, מלמד שהורדה של לימודי החובה והבחינות החיצוניות גררה שינוי רחב היקף באופן בו נלמדו המקצועות בבתי הספר. בעוד שמספר קטן של בתי ספר "חזקים" ניצלו את הרפורמה לפיתוח תכניות לימוד חדשות, הרוב הגדול של בתי הספר הפחיתו באופן ניכר את לימוד התחומים הללו, או ויתרו עליהם לטובת מקצועות בהם כן נהוגה בחינה חיצונית. אם הרפורמה המתגבשת תתממש, תהיה לכך השפעה הרסנית ורבת שנים על הלימוד של מקצועות יסוד כגון היסטוריה, תנ"ך, אזרחות וספרות. הסכנה איננה "רק" טיפוח שיטתי של בורות; תהיינה לכך גם השלכות חברתיות נרחבות. צמצום התחומים במדעי הרוח יעמיק את הפערים בין שכבות מבוססות—שימשיכו ללמוד את התחומים הללו בבתי ספר "חזקים" או במסגרות העשרה שונות—לשכבות מבוססות פחות, שלא ייחשפו לתחומים אלה כלל.

ניסיון העבר מלמד גם שלאחר שהתכנית מאושרת קשה מאוד לשנות את עקרונותיה, גם אם חסרונותיה מתבררים במהירות יחסית. הדיונים ברופרמה מתנהלים כרגע מתוך ניסיון להביא עובדה מוגמרת בפני המורים והציבור הרחב, ללא שקיפות וללא התייעצות בגורמים כגון ועדות המקצוע במשרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה והאקדמיה הישראלית. אישור במחטף של תכנית בעלת השלכות נרחבות כל כך הוא חסר אחריות. אנו מבינים את הקשיים שהמערכת נתקלת בהם בהוראת המקצועות ההומניים. הפתרון לקשיים אלה הוא מערכתי, ודורש דיונים נרחבים ושקופים בצרכי המערכת ובהשלכות החברתיות ארוכות הטווח של משברי השנים האחרונות. אנו קוראים למשרד החינוך לפתוח בבחינה רצינית ויסודית של הפתרונות הנחוצים, ולגבש תכנית בת קיימא ללימוד מדעי האדם בהווה ובעתיד.

 

על החתום:

 

פרופסור מיכל בר-אשר סיגל, אוניברסיטת בן גוריון, תלמוד

ד"ר מוטי בניטה, אוניברסיטת בן גוריון, חינוך

ד״ר זוהר ויימן קלמן, אוניברסיטת בן גוריון, ספרות

פרופסור רלי שכטר, אוניברסיטת בן גוריון, לימודי המזרח התיכון

פרופסור אבי רובין, אוניברסיטת בן גוריון, היסטוריה של המזרח התיכון

פרופסור אנדראה ברגר, אוניברסיטת בן גוריון, פסיכולוגיה

פרופסור אורה קופמן, אוניברסיטת בן גוריון, פסיכולוגיה

ד"ר שרי אהרוני, אוניברסיטת בן גוריון, התכנית ללימודי מגדר

פרופסור נירית בן אריה דבי, אוניברסיטת בן גוריון, תולדות האמנות

ד"ר רועי גרינוולד , אוניברסיטת בן גוריון , ספרות עברית

ד"ר עמליה זיו, אוניברסיטת בן גוריון, לימודי מגדר

פרופסור אפרים שהם, אוניברסיטת בן גוריון, היסטוריה

פרופסור יוליה אוסטינובה, אוניברסיטת בן גוריון, היסטוריה כללית

ד"ר אורי מור, אוניברסיטת בן גוריון, הלשון העברית

פרופסור רות ג'יניאו , אוניברסיטת בן גוריון, היסטוריה

פרופסור שרה אופנברג, אוניברסיטת בן גוריון, תולדות האמנות ומחשבת ישראל

פרופסור עדו גייגר, אוניברסיטת בן גוריון, פילוסופיה

פרופסור מייקל וינשטוק, אוניברסיטת בן גוריון, חינוך ופסיכולוגיה

ד״ר יוני בראק, אוניברסיטת בן גוריון , לימודי המזה״ת

ד"ר יעל סגלוביץ , אוניברסיטת בן גוריון , ספרות השוואתית

פרופ׳ לין שלר, אוניברסיטת בן גוריון , לימודי אפריקה

ד"ר איריס אידלסון-שיין, אוניברסיטת בן גוריון, האקדמיה הצעירה הישראלית, היסטוריה יהודית

פרופסור גיא ביינר, אוניברסיטת בן-גוריון, היסטוריה

ד"ר חמוטל צמיר, אוניברסיטת בן-גוריון, ספרות עברית

פרופסור דניאלה טלמון-הלר, אוניברסיטת בן-גוריון, לימודי המזרח התיכון

ד"ר יפעת גוטמן, אוניברסיטת בן-גוריון, סוציולוגיה ולימודי תרבות

פרופ׳ דורון אברהם, אוניברסיטת בר אילן, היסטוריה כללית

פרופסור נתן קלר, אוניברסיטת בר אילן, האקדמיה הצעירה הישראלית, מתמטיקה

פרופסור אהרן מאיר, אוניברסיטת בר-אילן, ארכיאולוגיה

פרופ׳ (אמריטוס) יהושע שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן, היסטוריון

פרופסור ג'ודי באומל-שוורץ, אוניברסיטת בר-אילן, תולדות ישראל

פרופסור ורד לב כנען, אוניברסיטת חיפה, ספרות השוואתית

פרופסור רות עמר, אוניברסיטת חיפה, רות עמר

ד"ר צפי זבה אלרן, אוניברסיטת חיפה, ספרות ופולקלור

ד״ר ליאור לוי, אוניברסיטת חיפה, פילוסופיה

ד"ר איילת בן-ישי, אוניברסיטת חיפה, ספרות אנגלית

ד"ר יוספה רז, אוניברסיטת חיפה, ספרות אנגלית

פרופסור לריסה פיאלקובה, אוניברסיטת חיפה, פיאלקובה

ד"ר דני לוזון, אוניברסיטת חיפה, ספרות אנגלית

ד"ר זואי בינסטוק, אוניברסיטת חיפה, שפה וספרות אנגלית

ד"ר סדריק כהן סקלי, אוניברסיטת חיפה, פילוסופיה יהודית

ד"ר מוריס אבילין, אוניברסיטת חיפה,

פרופסור יוסי ציגלר, אוניברסיטת חיפה, היסטוריה

ד"ר צור שלו, אוניברסיטת חיפה, היסטוריה

פרופסור דפנה ארדינסט-וולקן , אוניברסיטת חיפה , שפה וספרות אנגלית

ד"ר נטשה גורדינסקי, אוניברסיטת חיפה, האקדמיה הצעירה הישראלית, ספרות עברית

פרופסור יונתן בן דב, אוניברסיטת תל אביב, מקרא

ד״ר ספי הנדלר, אוניברסיטת תל אביב, תולדות האמנות

פרופסור הילה שמיר, אוניברסיטת תל אביב, משפטים

ד״ר יעל שטרנהל, אוניברסיטת תל אביב, היסטוריה ולימודים אמריקניים

פרופסור חוי דרייפוס, אוניברסיטת תל אביב, היסטוריה של עם ישראל

ד"ר יפעת מוניקנדם, אוניברסיטת תל אביב, הסטוריה

פרופסור רוני שטאובר, אוניברסיטת תל אביב, היסטוריה של עם ישראל

פרופסור אורית רוזין, אוניברסיטת תל אביב, היסטוריה

ד״ר רעות הררי, אוניברסיטת תל אביב, לימודי מזרח אסיה והיסטוריה של המדע

פרופסור תמר הרציג, אוניברסיטת תל אביב, היסטוריה

ד"ר מארק שיין-אידלסון, אוניברסיטת תל אביב, מדעי המוח

ד”ר רנן עמיר , אוניברסיטת תל אביב, פילוסופיה

ליעד מודריק, אוניברסיטת תל אביב, האקדמיה הצעירה הישראלית, מדעי המוח

פרופסור יוסי יובל, אוניברסיטת תל אביב, האקדמיה הצעירה הישראלית, ביולוגיה

ד"ר נח גרבר, אוניברסיטת תל-אביב, היסטוריה של עם ישראל

דניאל קפלן, בית ספר יסודי יוחנני, מקרא

ד"ר לי מרדכי, האוניברסיטה העברית, היסטוריה

פרופסור מיכאל סטון, האוניבסיטה העברית, יהדות הבית השני ואסיה אפריקה

פרופסור יצחק בן אבו, האוניברסיטה העברית, תיאטרון

ד"ר נעם גל, האוניברסיטה העברית, תולדות האומנות

פרופסור יעל לוין, האוניברסיטה העברית, ספרות אנגלית

פרופסור נעמי מנדל, האוניברסיטה העברית, ספרות אנגלית

פרופסור יוסי גרפינקל, האוניברסיטה העברית, ארכיאולוגיה

פרופסור משה סלוחובסקי, האוניברסיטה העברית, היסטוריה

כנרת לוי, האוניברסיטה העברית, מדעי הרוח-לימודי אסיה

פרופסור אורלי גולדווסר, האוניברסיטה העברית, ההסטוריה של האלפבית, כתבים וקוגניציה

פרופסור דוד אנוך, האוניברסיטה העברית, פילוסופיה ומשפטים

פרופסור יגאל ברונר, האוניברסיטה העברית, מדעי הרוח

פרופסור מיכל בירן, האוניברסיטה העברית, לימודי האסלאם, לימודי אסיה

ד׳׳ר מיכל מרמורשטיין, האוניברסיטה העברית, בלשנות

ד"ר יוליה רובנוביץ', האוניברסיטה העברית, מדעי הרוח; שפה וספרות פרסית; לימודים איראניים

ד"ר אביגיל יעקבסון, האוניברסיטה העברית, לימודי האסלאם והמזה"ת

ד"ר אורי דוידוביץ', האוניברסיטה העברית, ארכיאולוגיה

פרופסור ראובן עמיתי, האוניברסיטה העברית, לימודי האסלאם והמזרח התיכון

פרופסור אייל ג'יניאו, האוניברסיטה העברית, היסטוריה של המזרח התיכון

פרופסור גליה בנזימן, האוניברסיטה העברית, ספרות אנגלית

ד"ר איילת אבן-עזרא, האוניברסיטה העברית, היסטוריה

פרופ׳ רונית ריצ׳י, האוניברסיטה העברית, לימודי אסיה

נעמה ברטוב , האוניברסיטה העברית, שפה וספרות ערבית

פרופ׳ נעמה גורן-ענבר, האוניברסיטה העברית, ארכאולוגיה

פרופסור ארנון לוי, האוניברסיטה העברית, פילוסופיה

ד"ר יאיר פורסטנברג, האוניברסיטה העברית, תלמוד

פרופסור יהואש הירשברג, האוניברסיטה העברית, מוזיקולוגיה

פרופסור משה צימרמן, האוניברסיטה העברית, היסטוריה

ד"ר אורית פלג-ברקת, האוניברסיטה העברית, ארכיאולוגיה

ד״ר רננה קידר, האוניברסיטה העברית, מדעי הרוח הדיגיטליים ומשפטים

פרופסור רוני גרנות, האוניברסיטה העברית, מוזיקולוגיה

פרופסור בנימין פולק, האוניברסיטה העברית, מחשבת ישראל

פרופסור גדליה סטרומזה, האוניברסיטה העברית, מדע הדתות

ד"ר איה אלידע, האוניברסיטה העברית, היסטוריה

ד"ר נעמי יובל-נאה, האוניברסיטה העברית, היסטוריה

ד"ר לולה קנטור-קזובסקי, האוניברסיטה העברית, החוג לתולדות האמנות

פרופסור יהודה ליבס, האוניברסיטה העברית, מחשבת ישראל

פרופסור ירון בן-נאה, האוניברסיטה העברית, היסטוריה של עם ישראל

פרופסור נילי ואזנה, האוניברסיטה העברית, ראשת החוג למקרא

ד״ר רחלי שלומי חן, האוניברסיטה העברית, אגיפטולוגיה

פרופסור עמנואל אטקס, האוניברסיטה העברית, היסטוריה של עם ישראל

פרופסור דוד הד, האוניברסיטה העברית, פילוסופיה

אורלית קיסר, האוניברסיטה העברית, מוסיקולוגיה, לימודי התאטרון

ד״ר נילי בלקינד, האוניברסיטה העברית, אתנומוסיקולוגיה

פרופסור גלית נגה-בנאי, האוניברסיטה העברית, תולדות האמנות

פרופסור אילנה פרדס, האוניברסיטה העברית, ספרות כללית והשוואתית

ד"ר נעמה רמות, האוניברסיטה העברית, מוסיקולוגיה

ד"ר אלישבע רגבי, האוניברסיטה העברית, מוסיקולוגיה

פרופסור יונתן דקל-חן, האוניברסיטה העברית, היסטוריה

ד"ר יוסי זיידנר, האוניברסיטה העברית, ארכיאולוגינ

דנה שולוביץ, האוניברסיטה העברית, מאסטרנטית ומתרגלת בחוג למוסיקולוגיה

ד״ר עינאל ורדי, האוניברסיטה העברית, ספרות אנגלית

גדי אימרל, האוניברסיטה העברית, לימודי אסיה והוראת שפות

ד"ר עודד זינגר, האוניברסיטה העברית, היסטוריה של עם ישראל

ד"ר רותם גבע, האוניברסיטה העברית, היסטוריה/לימודי אסיה

נדב גנון, האוניברסיטה העברית, היסטוריה

רוני גורפינקל, האוניברסיטה העברית, תולדות האמנות

סתיו לבון, האוניברסיטה העברית, תולדות האמנות

דריה קובשניקוב, האוניברסיטה העברית, ספרות השוואתית וכללית, ספרות אגלית

דניאל חן, האוניברסיטה העברית, ספרות סנסקריטית וג'אווית עתיקה

חנה קופר, האוניברסיטה העברית, ספרות כללית והשוואתית

פרופסור מרים פרנקל, האוניברסיטה העברית , היסטוריה

ד"ר קלאודיה קדר, האוניברסיטה העברית , היסטוריה

פרופסור רות הכהן פינצ'ובר, האוניברסיטה העברית , מוסיקולוגיה

ד"ר אבישי בר-אשר, האוניברסיטה העברית , מחשבת ישראל

פרופסור אמנון בן-תור, האוניברסיטה העברית , ארכיאולוגיה

פרופסור אלישבע באומגרטן, האוניברסיטה העברית, היסטוריה

פרופסור ניסים אוטמזגין, האוניברסיטה העברית, לימודי אסיה

פרופסור רז חן-מוריס, האוניברסיטה העברית, היסטוריה, היסטוריה של המדעים

פרופ׳ מרדכי כוגן, האוניברסיטה העברית, היסטוריה של עם ישראל

פרופסור ליובה פרידמן, האוניברסיטה העברית, תולדות האומנות

פרופ׳ אבינועם רוזנק , האוניברסיטה העברית, מחשבת ישראל וחינוך יהודי

פרופסור לואיז בית-לחם, האוניברסיטה העברית, ספרות אנגלית ולימודיתרבות

פרופסור דימיטרי שומסקי , האוניברסיטה העברית, היסטוריה של עם ישראל

פרופסור אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית, ספרות עברית

פרופסור שולמית אליצור, האוניברסיטה העברית, ספרות עברית

פרופסור גל ונטורה, האוניברסיטה העברית, תולדות האמנות

פרופסור אנדריאה רוטשטיין, האוניברסיטה העברית, לימודים קלאסיים (יוון ורומא העתיקה)

פרופסור יעקב אלבוים, האוניברסיטה העברית, ספרות עברית

פרופסור נורה בונה, האוניברסיטה העברית, בלשנות

פרופסור אשר לאופר, האוניברסיטה העברית, לשון עברית

ד"ר דודו רוטמן, האוניברסיטה העברית, ספרות עברית ופולקלור

פרופסור אדוין סרוסי, האוניברסיטה העברית, אדוין סרוסי

ד״ר דניאל בהר, האוניברסיטה העברית , שפה וספרות ערבית

ד"ר דניאל בלאושטיין, האוניברסיטה העברית , ספרות

ד״ר דניאל בהר, האוניברסיטה העברית , שפה וספרות ערבית

ג'ניה שטאדל , האוניברסיטה העברית , מדעי הרוח, היסטוריה של המזרח התיכון

פרופסור ב"ז קדר, האוניברסיטה העברית , היסטוריה

פרופסור יואב רינון, האוניברסיטה העברית, ספרות השוואתית

פרופסור ברוריה ביטון-אשקלוני, ראשת הרשות לתלמידי מחקר של המדעים העיוניים, האוניברסיטה העברית, מדע הדתות, מדעי הרוח'

ד"ר יואב פרחי, האוניברסיטה העברית, ארכיאולוגיה

פרופסור יוסף פטריך, האוניברסיטה העברית, מדעי הרוח, ארכיאולוגיה

פרופסור אלי פודה, האוניברסיטה העברית, מזרח תיכון

ד"ר סיון לרר, האוניברסיטה העברית , מדע הדתות, אסלאם ומזה"ת

ד"ר נינה רודניק, האוניברסיטה העברית, לימודים רוסיים וסלאוויים

רוחמה פיפרנו-באר , האוניברסיטה העברית , ארכיאולוגיה

ד"ר סרגיי קרבצוב, האוניברסיטה העברית, אדריכלות

ד"ר שפרה אסולין, האוניברסיטה העברית והמרכז האקדמי שלם, מחשבת ישראל

ד"ר רות ג׳קסון טל, האוניברסיטה העברית ומוזיאון ישראל, ארכיאולוגיה

ד״ר תאופיק דעאדלה, האוניברסיטה העברית, האקדמיה הצעירה הישראלית, לימודי האסלאם והמסרח התיכון

פרופסור ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית, האקדמיה הצעירה הישראלית, לימודי האסלאם והמזרח התיכון

פרופסור עופר אשכנזי, האוניברסיטה העברית, האקדמיה הצעירה הישראלית, היסטוריה

פרופסור דרור ורמן, האוניברסיטה העברית, המכללה האקדמית ת"א-יפו, היסטוריה

ד"ר חגי משגב, האוניברסיטה העברית, מכללת גבעת וושינגטון, מכללת הרצוג, ארכאולוגיה

פרופסור נועם מזרחי, האוניברסיטה העברית; האקדמיה הצעירה הישראלית, מקרא

פרופסור ישראל ברטל, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, היסטוריה של עם ישראל

ד"ר אילון שמיר, המכללה האקדמית בית ברל, מחשבת ישראל

ד"ר צחי בלאו, המכללה האקדמית גורדון, זהות יהודית ישראלית, מקרא ותנ"ך, תושב"ע

ד"ר יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת, לימודי ארץ-ישראל

פרופסור ליאת שטייר-לבני, המכללה האקדמית ספיר והאוניברסיטה הפתוחה, לימודי שואה

פרופסור אסיה רולס, טכניון, מדעי החיים

לימור אלמלם, מחנכת, תנך

פרופסור גדי קוזמא, מכון ויצמן, מתמטיקה

ד"ר שירה רוה, מכון ויצמן, מדעי הטבע

פרופסור חיים ביידנקופף, מכון ויצמן, פיסיקה

ד"ר ליאורה גולדמן, מכללת אורנים, מרצה למקרא ולתולדות ישראל

ד"ר שגית מור, מכללת בית ברל, תרבות ישראל, ספרות חז"ל

ד"ר רותי פישר-ב"ח, מכללת בית ברל ותיכון גלילי, כפר סבא, מקרא

ד"ר שירלי נתן יולזרי, מכללת גורדון (ראש חוג), מכללת בית ברל, מקרא

פרופסור רן צוויגנברג, Pennsylvania State University, היסטוריה, מזרח אסיה.

ד"ר שרית סגל, מכללת לווינסקי לחינוך, חינוך ופסיכולוגיה

ד"ר תמי רזי, מכללת ספיר, היסטוריה

ענת – מורה לתנך, עיריית ראשון לציון, תנך

ד"ר רגב מיכאלי יעקובוביץ , תיכון רבין כפר סבא , מרצה בביהס לחנוך באונ' ת"א ומורה לתנך ומחשבת ישראל

גיל לכם, תיכון רוטברג רמת השרון, תנ״ך

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה